S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc․

Vytvořeno: 30. 11. 2010 Poslední aktualizace: 30. 11. 2010
NR 9524-3
 
Léčba proteinurie a hypertenze inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu u dětí po transplantaci ledviny
 
 
Cílem projektu bylo zjistit prevalenci proteinurie u dětí po transplantaci ledviny, rizikové faktory spojené s jejím vznikem a zda lze podáváním inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu proteinurii snížit.

Řešením projektu bylo prokázáno, že proteinurie je častou komplikací u dětí po transplantaci ledviny a že podávání inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE-inhibitor) vede ke snížení proteinurie u transplantovaných dětí, aniž by významně snížilo krevní tlak. ACE-inhibitor tedy snížil proteinurii mechanizmy, které jsou částečně nezávislé na krevním tlaku. Léčba ACE-inhibitorem byla bezpečná a nevedla ke zhoršení funkce štěpu nebo k jiným nežádoucím účinkům. Tento projekt byl první prospektivní intervenční studií zabývající se léčbou proteinurie u dětí po transplantaci ledviny.

Dosažených výsledků řešeného projektu bude využito v klinické praxi péče o pacienty po transplantaci ledviny – proteinurie bude vyšetřována u všech pacientů po transplantaci ledviny a děti s perzistentní patologickou proteinurií budou léčeny ACE-inhibitorem. Snížení proteinurie se stane jedním z důležitých terapeutických cílů péče o pacienty po transplantaci ledviny. Vzhledem k tomu, že proteinurie patří  společně s arteriální hypertenzí k nejdůležitějším neimunologickým rizikovým faktorům dlouhodobého přežívání transplantovaných ledvin i transplantovaných pacientů, lze předpokládat, že léčebné snížení proteinurie a zlepšená kontrola hypertenze povede ke zlepšení dlouhodobého přežívání transplantovaných ledvin i transplantovaných pacientů.

Hlavní řešitel: 
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

Jmenovitý seznam spolupracovníků:
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
Doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc.
MUDr. Karel Vondrák
MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.
MUDr. Jiří Gilík