prof. MUDr. Renata Cífková, CSc․

Vytvořeno: 24. 11. 2010 Poslední aktualizace: 24. 11. 2010

NR 9389-3


Prevalence a incidence základních rizikových faktorů KVO, analýza dlouhodobých trendů v náhodně vybraném populačním vzorku ČR,
Czech post-MONICA Study


Hlavním cílem projektu bylo zjistit a analyzovat dlouhodobé trendy základních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u reprezentativního vzorku české populace.

Příznivé trendy v hodnotách krevního tlaku a pokles celkového a non-HDL-cholesterolu u obou pohlaví spolu s poklesem prevalence kuřáctví u mužů zásadním způsobem přispívají k poklesu úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění v České republice.

Dlouhodobé trendy základních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění spolu s mortalitními daty Ústavu zdravotnických informací a statistiky byly podkladem pro vytvoření české verze tabulek SCORE pro stanovení celkového kardiovaskulárního rizika. Tyto tabulky jsou součástí stávajících doporučení českých odborných společností (pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, pro diagnostiku a léčbu hypertenze, pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií). V loňském roce byl ve spolupráci s Evropskou kardiologickou společností vytvořen interaktivní program HeartScore, který je k dispozici na webových stránkách Evropské kardiologické společnosti a na CD (např. jako příloha časopisu Cor et Vasa).

Analýza dlouhodobého vývoje rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění má zásadní význam pro budoucí koncepci prevence, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu populace a snížení úmrtnosti. Má velký význam pro plánování zdravotnických služeb.

Hlavní řešitel:
prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Jmenovitý seznam spolupracovníků:
MUDr. Jan Bruthans, CSc.
RNDr. Věra Lánská, CSc.
MUDr. Marie Jozífová
MUDr. Peter Wohlfahrt
MUDr. Alena Krajčoviechová