S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. – náměstkyně pro zdravotní péči

Vytvořeno: 25. 5. 2021 Poslední aktualizace: 1. 7. 2021

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ve 23 letech nastoupila do Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí v Praze na Bulovce, kde setrvala až do roku 1999. V rámci postgraduálního vzdělávání absolvovala tři atestace, a to z vnitřního lékařství, z tuberkulózy a respiračních nemocí a z alergologie a klinické imunologie.

V roce 2000 se stala primářkou nově vzniklého Ústavu plicních nemocí Thomayerovy nemocnice s poliklinikou. Roku 2005 byla jmenována primářkou sloučeného primariátu Pneumologické kliniky v Krči. Od roku 2016 se stala na základě výběrového řízení přednostkou této kliniky. Od roku 2018 je také předsedkyní vědecké rady Thomayerovy nemocnice v Praze.

V rámci dalšího vědeckého vzdělávání absolvovala v roce 2007 doktorandské studium v oboru imunologie na 1. LF UK v Praze. V roce 2008 se habilitovala a v roce 2015 byla jmenována profesorkou v oboru vnitřní lékařství na téže fakultě.

Profesorka Martina Koziar Vašáková je autorkou a spoluautorkou mnoha vědeckých článků, publikací a učebnic. Za své publikace obdržela řadu ocenění, například Cenu rektora UK pro monografii – Vašáková M. za rok 2013, Poláka J., Matěje R.: Intersticiální plicní procesy.

Je školitelkou doktorandského studia v oboru imunologie 1. a 3. LF UK v Praze, v oboru fyziologie a patofyziologie člověka 1. LF UK a experimentální chirurgie 3. LF UK a také školitelkou imunologie pro magisterské studium Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Navíc je od minulého roku i členkou Oborové rady Imunologie UK.

Je předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, a členkou České internistické společnosti ČLS JEP, České imunologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, Evropské respirační společnosti (European Respiratory Society), Americké hrudní společnosti (American Thoracic Society), Evropské alergologické společnosti (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), Světové organizace pro sarkoidózu a jiné granulomatózy (World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders) a Evropské společnosti pro tuberkulózu (Tuberculosis Network European Trials group).

Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady výzkumných projektů zaměřených na nemoci intersticia či tuberkulózu. Je spoluřešitelkou mezinárodních grantů a výzkumných projektů: RESOLVE, GenPhenReSa, IPF NET, Global IPF Collaborative Network, ERN a chILD-COST. V roce 2016 získala Cenu inovace České republiky za vynález biodegradabilního tracheálního stentu.