S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc․

Vytvořeno: 30. 11. 2010 Poslední aktualizace: 30. 11. 2010

NR 9037-4

Projekt IGA MZ ČR: Molekulární charakterizace cytokinové sítě u difúzních plicních onemocnění a perspektivy jejich diagnostického využití

 
                

Při řešení projektu jsme se věnovali charakterizaci zánětlivé imunitní odpovědi probíhající v plicích pacientů s intersticiálními procesy, a to zejména s plicní sarkoidózou a  idiopatickou plicní fibrózou (IPF). Pozornost jsme zaměřili na molekulární úroveň imunitních reakcí a sledovali jsme také jejich genetický podklad. Popsali jsme konkrétní úlohu některých molekul (cytokinů, receptorů, enzymů) při rozvoji zánětu v plicích, charakterizovali jsme vzájemné vztahy těchto látek a také jejich souvislost s klinickým stupněm nemoci. Představili jsme také novou variantu metody ke studiu genové exprese u plicních nemocí.

Výsledky projektu jsme představili odborné veřejnosti na mezinárodních konferencích a publikovali zatím sedm článků v časopisech z oboru molekulární biologie, imunologie a imunogenetiky a také pneumologie.  Význam našich výsledků pro lékařskou praxi je „nepřímý“: nové poznatky o vzniku a rozvoji sledovaných nemocí otevírají cesty k vývoji nových léčebných postupů a zlepšují také diagnostické možnosti: pomocí profilu proteinů nebo přímo nukleových kyselin (DNA, mRNA) bude možné nejen sledovat aktivitu nemoci ale také upřesnit prognózu jejího postupu u konkrétního pacienta.


 
Hlavní řešitel:
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc․


Jmenovitý seznam spolupracovníků:
CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek,
DrSc. Ing. Eva Kriegová, Dr.
MUDr. František Mrázek, Ph.D.