prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc․

Vytvořeno: 30. 11. 2010 Poslední aktualizace: 30. 11. 2010

NR 8302-5

 

Význam a mechanizmus působení adipocytárních hormonů při regulaci inzulínové senzitivity u pacientek s inzulínovou rezistencí různé etiologie

 

Jedním z nejzásadnějších zdravotních problémů prakticky ve všech vyspělých zemích světa je zvyšující se výskyt obezity a diabetes mellitus 2. typu. Tato onemocnění se navíc často sdružují s dalšími poruchami – především arteriální hypertenzí a zvýšením hladin lipidů. Kombinace těchto nemocí nazývaná též metabolický syndrom zásadně zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací, které jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích světa včetně České republiky.


Tuková tkáň je důležitým producentem hormonů a cytokinů, které zásadním způsobem ovlivňují regulaci energetické homeostázy, imunitních dějů a metabolizmu sacharidů a lipidů. Cílem projektu bylo identifikovat konkrétní působky produkované nejen tukovou, ale také svalovou a jaterní tkání, které jsou spoluzodpovědné za vznik inzulínové rezistence, diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárních komplikací u pacientů s obezitou.


V rámci projektu byly podrobně popsány změny sérových koncentrací a exprese adipocytárních hormonů a prozánětlivých cytokinů v podkožní a viscerální tukové tkáni pacientů s obezitou a DM 2. typu respektive pacientek s gestačním diabetem, jehož hlavní příčinou je podobně jako u DM 2. typu kombinace inzulínové rezistence a relativního deficitu inzulínové sekrece. Výstupy projektu směřují k novým léčebným postupům, které by měly umožnit prevenci a léčbu obezity a diabetu 2. typu prostřednictvím léčebného ovlivnění endokrinní funkce tukové tkáně.Hlavní řešitel:
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc․

Jmenovitý seznam spolupracovníků:
MUDr. Petra Kleiblová, PhD
MUDr. Zdeněk Kleibl, PhD
RNDr. Zdena Lacinová
MUDr. Denisa Haluzíková
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.