Prodloužení výzvy k výběru expertních hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů

Vytvořeno: 15. 1. 2020 Poslední aktualizace: 27. 1. 2021

S ohledem na posun v harmonogramu pro vyhlášení výzev a rovněž k období Vánočních svátků a konce roku 2019 si Vám dovolujeme oznámit posunutí termínu pro zaslání vyplněné Žádosti o zaregistrování do databáze hodnotitelů společně s profesním životopisem obsahujícím informaci o zkušenosti s hodnocením projektů, a to do 15. února 2020.

Všechna ostatní pravidla či ustanovení týkající se výběru hodnotitelů (viz dřívější aktualita), zůstávají beze změny.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Luciu Hrivňákovou (tel.: 224 972 138, email: Lucia.Hrivnakova@mzcr.cz) nebo na kolegu Matouše Duraje (tel.: 224 972 364, email: Matous.Duraj@mzcr.cz).