Prodloužení uzávěrky pro podávání žádostí o grant z otevřené výzvy 3. akčního programu

Vytvořeno: 15. 3. 2019 Poslední aktualizace: 15. 3. 2019

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) prodloužila termín pro zasílání žádostí v rámci Otevřené výzvy na projekty. Výzva vychází z pracovního plánu 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 na rok 2018 a je zaměřena na uplatňování osvědčených postupů na podporu zdraví a prevence nepřenosných nemocí a snížení nerovností v oblasti zdraví. Nová uzávěrka pro podávání žádostí je 10. dubna 2019.

Výzva specificky cílí na přenos příkladu dobré praxe z Dánska, tzv. „Whole Grain Partnership initiative“, který je zaměřen na zvyšování povědomí o významu celozrnných produktů jako součásti vyvážené stravy v rámci podpory zdraví a prevence nemocí.

Více informací o výzvě naleznete zde.

Pokyny pro žadatele jsou dostupné zde.

Žádosti je nutno podávat elektronicky, prostřednictvím European Commission’s Funding & tender opportunities Portal Evropské komise.