S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do výzev pro malá grantová schémata Aktivity I. Psychiatrická péče a Aktivity II. Péče o děti

Vytvořeno: 21. 11. 2014 Poslední aktualizace: 21. 11. 2014

Z důvodu  zefektivnění čerpání finančních prostředků z Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 byla prodloužena lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do výzev pro malá grantová schémata Aktivity I. Psychiatrická péče a Aktivity II. Péče o děti do 30. prosince 2014 do 13:00.

Aktualizovaný text Výzvy pro malé grantové schéma Aktivity I. Psychiatrická péče naleznete zde.

Aktualizovaný text Výzvy pro malé grantové schéma Aktivity II. Péče o děti naleznete zde.