S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Prodloužení lhůt pro podávání žádostí o grant na individuální projekty v rámci výzev do Aktivit I. a II. Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Vytvořeno: 21. 7. 2014 Poslední aktualizace: 21. 7. 2014

Z důvodu zefektivnění čerpání finančních prostředků z Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014 byly prodlouženy lhůty pro podávání žádostí o grant na individuální projekty pro vývy do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a do Aktivity II „Péče o děti“.

Termín pro podávání žádostí o grant u výzvy do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ byl prodloužen do 12. září 2014 do 16:00. Aktualizovaný text výzvy společně s dalšími dokumenty vztahujícími se
k výzvě naleznete zde.

Termín pro podávání žádostí o grant u výzvy do Aktivity II. „Péče o děti“ byl prodloužen do 29. srpna 2014 do 16:00. Aktualizovaný text výzvy společně s dalšími dokumenty vztahujícími se
k výzvě naleznete zde.