S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Prodloužení lhůt pro podávání žádostí o grant na individuální projekty v rámci výzev do Aktivit I. a II. Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Vytvořeno: 21. 7. 2014 Poslední aktualizace: 21. 7. 2014

Z důvodu zefektivnění čerpání finančních prostředků z Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014 byly prodlouženy lhůty pro podávání žádostí o grant na individuální projekty pro vývy do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a do Aktivity II „Péče o děti“.

Termín pro podávání žádostí o grant u výzvy do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ byl prodloužen do 12. září 2014 do 16:00. Aktualizovaný text výzvy společně s dalšími dokumenty vztahujícími se
k výzvě naleznete zde.

Termín pro podávání žádostí o grant u výzvy do Aktivity II. „Péče o děti“ byl prodloužen do 29. srpna 2014 do 16:00. Aktualizovaný text výzvy společně s dalšími dokumenty vztahujícími se
k výzvě naleznete zde.