Proč jsou v mapě na komunikacích „bílá místa“?

Vytvořeno: 19. 2. 2016 Poslední aktualizace: 19. 2. 2016

V mapách existují místa, kde jsou hladiny vypočteného akustického tlaku v blízkosti komunikací „jiné“, než dále na úseku komunikací. Toto je způsobeno přítomností mostů a tunelů. V případě mostů je zobrazený hluk ve výšce 4 m nad terénem (tedy vlastně pod mostem), v případě tunelů se hluk uvnitř tunelu  nevypočítává.

Pro přesnější zobrazení je třeba vybrat v mapové aplikaci jako základní mapu ortofotomapu.

Dále je možné zobrazit konkrétní mapový list, ve kterém jsou mosty zobrazeny (podbarveny) černou barvou.