Přírodní léčivé zdroje minerální vody a zdroje přírodní minerální vody

Vytvořeno: 30. 6. 2021 Poslední aktualizace: 19. 6. 2023

Na stránce naleznete přírodní léčivé zdroje minerální vody a zdroje přírodní minerální vody osvědčené podle § 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výčet zdrojů momentálně není úplný.

Zkratky:

PLZ MV – přírodní léčivý zdroj minerální vody
ZPMV – zdroj přírodní minerální vody
č.k.ú. – číslo katastrální území (údaj platný k 1.1.2023)
p.č. – parcelní číslo (údaj platný k 1.1.2023)
X – souřadnice X (S-JTSK)
Y – souřadnice Y (S-JTSK) 
NVOB – nadmořská výška odměrného bodu (m n. m.) 

Lokality:

 

Byňov [zpět na lokality]

ZPMV nacházející se ve zřídelní struktuře Byňov, Jihočeský kraj, okres České Budějovice, katastrální území Byňov (706191), jsou přírodní minerální vody slabě mineralizované, hydrogenuhličitano-hořečnato-sodné, studené, hypotonické. 

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
HV-5 ZPMV č.j.: ČIL-23.9.2002/
26418-J
706191 1353/2 1185173,67 735096,05 470,79
HV-7 ZPMV č.j: ČIL-6.12.2005/
42686-J 
706191 1353/1 1184846,34 735355,28 466,49

 

Buchlovice [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Buchlovice, Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště, katastrální území Buchlovice (615625), je přírodní minerální voda středně mineralizovaná, hydrogenuhličitano-sodná, sirná, studená, hypotonická.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Smraďavka (vrt LL-1) PLZ MV č.j: MZDR 5269/2011-3/OZS-ČIL-Pr 615625 2568/7 1179043,14 547966,73 234,27

 

Horní Moštěnice [zpět na lokality]

ZPMV nacházející se ve zřídelní struktuře Horní Moštěnice, Olomoucký kraj, okres Přerov, katastrální území Dobrčice (627186) a Horní Moštěnice (643572), jsou přírodní minerální vody silně mineralizované, hydrogenuhličitano-vápenato-sodné, uhličité (vyjma ZPMV Hanácká kyselka (vrt M-1)), se zvýšeným obsahem fluoridů, studené, hypotonické. 

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Hanácká kyselka
(vrt M-1)
ZPMV Vyhláška MZ ČR č. 290/1998 643572 st. 785 1143690,47 533481,68 210
Hanácká kyselka
(vrt M-2)
ZPMV Výnos MZ ČSR č. 5/1980 627186 st. 116 1143721,28 533512,57 212,62
Hanácká kyselka
(vrt M-3)
ZPMV Vyhláška MZ č.140/1993 627186 st. 114 1143755,77 533547,79 216,22
Hanácká kyselka
(vrt M-4)
ZPMV č.j.: ČIL-16.7.2001-19592-Z 627186 st. 122 1143660,8 533580,65 211,22
Moštěnka ZPMV Vyhláška MZ č.140/1993 643572 st. 799 1143124,13 533265,56 210

 

Jáchymov [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Jáchymov, Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary, katastrální území Jáchymov (656437), jsou přírodní minerální vody středně mineralizované, hydrogenuhličitano-sodné, radonové, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny křemičité, termální vlažné (PLZ MV Agricola (vrt HJ-14), Curie a C-1) a teplé (PLZ MV Běhounek), hypotonické. 

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.*  X  Y NVOB
Agricola
(vrt HJ-14)
PLZ MV č.j: ČIL-11.7.2001/
19206-Z 
656437 3243/3 95847,29 844742,74 259,3
Běhounek PLZ MV č.j.: ČIL-482-7.7.1977 656437 st. 201 996280 844510 263,7
Curie PLZ MV č.j.: ČIL-482-7.7.1977 656437 st. 164/1 995881 844712 260
C-1 PLZ MV č.j.: ČIL-482-7.7.1977 656437 3203/1 995846,58 844743,37 259,3

* – jímací zařízení PLZ MV ve zřídelní struktuře Jáchymov se nachází v hloubce cca 500 m pod terénem

 

Konstantinovy Lázně [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj, okres Tachov, katastrální území Konstantinovy Lázně (669199), jsou přírodní minerální vody středně mineralizované, uhličité, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studené, hypotonické. PLZ MV Kokašický (vrt BV-12) je přírodní minerální voda chemického typu hydrogenuhličitano-železnato-hořečnatá a PLZ MV Prusík (vrt BV-11) hydrogenuhličitano-sodno-hořečnatá.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Kokašický
(vrt BV-12)
PLZ MV Vyhláška MZ ČR 290/1998 Sb. 669199 366/2 1050489,58 849688,48 520,3
Prusík
(vrt BV-11)
PLZ MV Výnos MZ ČSR 1/1980 669199 575/1 1050446,47 848621 503

 

Lázně Bělohrad [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Lázně Bělohrad, Královéhradecký kraj, okres Jičín, katastrální území Lázně Bělohrad (679330), je přírodní minerální voda silně mineralizovaná, hydrogenuhličitano-sodno-hořečnato-vápenatá, uhličitá, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Vita
(vrt AM-2)
PLZ MV č.j: MZDR 53521/2019-2/OZP-ČIL-Pr 679330 261 1016638,51 654514,14 298,18

 

Lázně Bohdaneč [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Lázně Bohdaneč, Pardubický kraj, okres Pardubice, katastrální území Lázně Bohdaneč (606171), je přírodní minerální voda středně mineralizovaná, hydrogenuhličitano-sodná, se zvýšeným obsahem fluoridů, studená, hypotonická.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Nová Panenka
(vrt HV-1)
PLZ MV Výnos MZ ČSR č.5/1987 606171 38 1055836 653421 219,76

 

Lázně Kynžvart [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj, okres Cheb, katastrální území Lázně Kynžvart (679372), jsou přírodní minerální vody silně (PLZ MV Nová Helena (vrt S-2) a Nová Marie (vrt S-4)), středně (PLZ MV Nový Viktor (vrt S-5)) i slabě (PLZ MV Richard) mineralizované, hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnaté (PLZ MV Nová Helena (vrt S-2), Nová Marie (vrt S-4) a Nový Viktor (vrt S-5)) nebo hydrogenuhličitano-sírano-vápenato-hořečnaté (PLZ MV Richard), uhličité, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studené, hypotonické.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Nová Helena
(vrt S-2)
PLZ MV Výnos MZ ČSR č. 1/1980 679372 504/1 1032698,9 870753,54 699,2
Nová Marie
(vrt S-4)
PLZ MV č.j.: ČIL-5.9.2001/
24196-Z
679372 538/1 1032827,97 870666,99 709,16
Nový Viktor
(vrt S-5)
PLZ MV č.j.: ČIL-5.9.2001/
24191-Z
679372 504/1 1032719,1 870728,22 699,82
Richard PLZ MV č.j.: ČIL-5.9.2001/
24197-Z
679372 538/1 1032862,25 870670,54 707,66

 

Lázně Libverda [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Lázně Libverda, Liberecký kraj, okres Liberec, katastrální území Lázně Libverda (679381), jsou přírodní minerální vody středně (PLZ MV Eduard (vrt BJ-5) a Nová Marie (vrt S-1A)) a slabě (PLZ MV Nový Kristián (vrt S-2A)) mineralizované, hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenaté, uhličité, studené, hypotonické.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Eduard
(vrt BJ-5)
PLZ MV Výnos MZ ČSR 7/1991 679381 14/1 961662,98 677036,35 402,85
Nová Marie (vrt S-1A) PLZ MV Výnos MZ ČSR 5/1980 679381 14/1 961671,77 677017,73 402,38
Nový Kristián
(vrt S-2A)
PLZ MV Výnos MZ ČSR 5/1980 679381 7/1 961688,05 676982,91 404,62

 

Lednice [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Lednice, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, katastrální území Charvátská Nová Ves (650684), jsou přírodní minerální vody velmi silně mineralizované, chlorido-sodné, jodové, se zvýšeným obsahem fluoridů, bromidů, barya, stroncia a kyseliny borité, studené, hypertonické.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Le-5 PLZ MV č.j.: ČIL-14.11.2006/47242-N 650684 1972/106 1209684,32 587482,31 170,07
Le-7 PLZ MV č.j.: ČIL-9.6.2004-15846-Z 650684 1972/101 1209880,01 587133,65 169,8

 

Louny [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Louny, Ústecký kraj, okres Louny, katastrální území Louny (687391), je přírodní minerální voda velmi silně mineralizovaná, hydrogenuhličitano-sodná, uhličitá, se zvýšeným obsahem fluoridů, bromidů, lithia a barya, termální vlažná, hypertonická.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Luna
(vrt LN-1)
PLZ MV Výnos MZ ČSR č.j. IL-480.4-31.3.69. 687391 3376/2 1008094,46 782347,55 231,3

 

Luční kyselka [zpět na lokality]

ZPMV nacházející se ve zřídelní struktuře Luční kyselka, Karlovarský kraj, okres Cheb, katastrální území Lázně Kynžvart (679372) je přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická.

Název
zdroje
Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
HV-2 ZPMV Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb. 679372 2831/1 1035493 870754,7 569,93

 

Mariánské Lázně [zpět na lokality]

Poděbrady [zpět na lokality]

PLZ MV a ZPMV nacházející se ve zřídelní struktuře Poděbrady, Středočeský kraj, okres Nymburk, katastrální území Hořátev (645028), Kouty u Poděbrad (671266), Nymburk (708232), Poděbrady (723495) a Velké Zboží (723550) jsou přírodní minerální vody silně mineralizované, hydrogenuhličitano-chlorido-sodno-vápenaté, uhličité, hypotonické (pouze PLZ MV Dr. Bouček (vrt BJ-12) je chemického typu hydrogenuhličitano-chlorido-sodno-vápenato-hořečnatá).

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
BJ-16 ZPMV Vyhláška MZ
č. 290/1998 Sb.
671266 21/1 1038311,6 689364,1 192,62
BJ-17 ZPMV č.j.: ČIL-27.6.2001/
17860-Z
723550 430/15 1040360,69 694483,18 186,47
BJ-18 ZPMV č.j.: ČIL-27.6.2001/
17884-Z
723550 430/15 1040196,44 694400,93 186,45
BJ-21 ZPMV č.j.: ČIL-18.11.2002/
32465-Z
671266 455 1038426,68 689306,46 191,88
Dr. Bouček (vrt BJ-12) PLZ MV Výnos
MZ ČSR 1/1983 
723495 4459/2 1042023,24 690963,48 188,48
Eliška
(vrt BJ-23)
PLZ MV č.j.: MZDR 6024/2013-3/
OZD-ČIL-Pr
723495 1888/5 1043375,45 692400,7 190,12
HP-19 ZPMV č.j.: ČIL-26.10.2001-29455-Z 645028 300/3 1041492,13 698559,57 187,27
HP-20 ZPMV č.j.: ČIL-26.10.2001-29457-Z 708232 635/4 1040958,36 697614,44 186,63
Jubilejní
(vrt BJ-22)
PLZ MV č.j: ČIL-29.8.2006/
37030-H
723495 1716/7 1043154,75 692354,54 187,15
Nová Poděbradka (vrt BJ-13) ZPMV Výnos
MZ ČSR 1/1980
723550 430/19 1040111 694304 186,25
Nový Vrchlický (vrt BJ-10) PLZ MV Výnos
MZ ČSR 1/1980
723495 2490/5 1042530,63 691704,24 188,83
Zápotocký (vrt BJ-11) PLZ MV Výnos
MZ ČSR 5/1987
723495 1248/2 1041991,62 691677,14 188

 

Rohatec [zpět na lokality]

ZPMV nacházející se ve zřídelní struktuře Rohatec, Jihomoravský kraj, okres Hodonín, katastrální území Rohatec (740381) je přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano-sodno-vápenatá studená, hypotonická.

Název
zdroje
Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
BQ-2 ZPMV č.j.: MZDR 24698/2015-5/OZD-ČIL-Pr 740381 3256/1 1198605,29 557295,83 168,17

 

Skalka u Prostějova [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Skalka u Prostějova, Olomoucký kraj, okres Prostějov, katastrální území Skalka u Prostějova (748056), jsou přírodní minerální vody středně mineralizované, chlorido-hydrogenuhličitano-sodné, sirné, se zvýšeným obsahem fluoridů, studené, hypotonické.

Název zdroje Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Cyril-Metoděj PLZ MV Vyhláška MZ 290/1998 Sb. 748056 211/1 1142036,22 554812,13 215
Svatopluk III PLZ MV Vyhláška MZ 290/1998 Sb. 748056 211/1 1142031,58 554813,28 215

 

Slatinice [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Slatinice, Olomoucký kraj, okres Olomouc, katastrální území Slatinice na Hané (749818) jsou přírodní minerální vody středně mineralizované, hydrogenuhličitano-chlorido-vápenato-sodno-hořečnaté (PLZ MV Zdeněk (vrt BJ-8), Svatý Jiří (vrt BJ-10) a Jan – Adam z Lichtensteina (vrt BJ-12)) a  hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnaté (PLZ MV Jan (vrt BJ-9)), se zvýšeným obsahem sulfidické síry (PLZ MV Jan (vrt BJ-9) a Jan – Adam z Lichtensteina (vrt BJ-12)), studené, hypotonické. 

Název
zdroje
Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Jan
(vrt BJ-9)
PLZ MV č.j. ČIL-482-1.2.1980 749818 372/1 1123795,75 558716,25 241,78
Jan – Adam
z Lichtensteina
(vrt BJ-12)
PLZ MV č.j.: MZDR 31793/2017-6/OZD-ČIL-Vac 749818 372/4 1123774,46 558734,54 241,8
Svatý Jiří
(vrt BJ-10)
PLZ MV č.j.: ČIL-7.8.2002/
21864-Z
749818 48/5 1123865,24 558662,28 240,18
Zdeněk
(vrt BJ-8)
PLZ MV č.j.: ČIL-482-19.5.78 749818 121/4 1124035 558286,1 230,7

 

Teplice nad Bečvou [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Teplice nad Bečvou, Olomoucký kraj, okres Přerov, katastrální území Hranice (647683) a Teplice nad Bečvou (766283) jsou přírodní minerální vody slabě (PLZ MV Gallašův pramen (vrt R-2) a HV-301) a silně (PLZ MV Kropáčův pramen (vrt R-1) a Jurikův pramen (vrt R-3)) mineralizované, hydrogenuhličitano-vápenaté, uhličité, studené (PLZ MV Gallašův pramen (vrt R-2) a HV-301) a termální vlažné (PLZ MV Kropáčův pramen (vrt R-1) a Jurikův pramen (vrt R-3)), hypotonické. PLZ MV HV-301 se vyznačuje zvýšeným obsahem fluoridů.

Název
zdroje
Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Gallašův pramen
(vrt R-2)
PLZ MV č.j.: ČIL-482-19.5.78 766283 265 1131576,84 512176,95 246,6
HV-301 PLZ MV Vyhláška MZ 290/1998 Sb. 647683 1979 1131280,45 512499,35 268,01
Kropáčův pramen
(vrt R-1)
PLZ MV č.j.: ČIL-482-19.5.78 766283 st. 73 1131782,33 512167,97 249,35
Jurikův pramen
(vrt R-3)
PLZ MV č.j.: ČIL-482-19.5.78 766283 269/1 1131712,84 512330,13 294,37

 

Teplice v Čechách [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Teplice v Čechách, Ústecký kraj, okres Teplice, katastrální území Teplice (766003) jsou přírodní minerální vody středně mineralizované, hydrogenuhličitano-sírano-sodné (PLZ MV Horský pramen, Hynie (vrt TP-19) a Kamenolázeňský pramen) a hydrogenuhličitano-sodné (PLZ MV Pravřídlo), se zvýšeným obsahem fluoridů, termální teplé (PLZ MV Horský pramen, Kamenolázeňský pramen a Pravřídlo) a horké (PLZ MV Hynie (vrt TP-19)), hypotonické. 

Název
zdroje
Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Horský pramen PLZ MV Vyhláška 2224/1948 Ú.I.I. 766003 1822 976132,62 774821,96 213,56
Hynie
(vrt TP-19)
PLZ MV č.j.: ČIL-482-19.5.78 766003 4542/7 976278,74 776068,68 217,23
Kamenolázeňský pramen PLZ MV Vyhláška 2224/1948 Ú.I.I. 766003 1480 976209,09 775209,36 206,88
Pravřídlo PLZ MV Vyhláška 2224/1948 Ú.I.I. 766003 4542/2 976474,45 776055,4 217,84

 

Velké Losiny [zpět na lokality]

PLZ MV nacházející se ve zřídelní struktuře Velké Losiny, Olomoucký kraj, okres Šumperk, katastrální území Velké Losiny (779083) jsou přírodní minerální vody slabě mineralizované, uhličitano-sodné, sirné, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a fluoridů, studené (PLZ MV Karel), termální vlažné (PLZ MV Dobra (vrt BJ-16), Eliška a Petr (vrt BJ-15)) a teplé (PLZ MV Žerotín (vrt BVJ-211)), hypotonické. 

Název
zdroje
Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Dobra
(vrt BJ-16)
PLZ MV č.j: ČIL-482-1.2.1980 779083 2646/3 1071157,14 557752,56 396,88
Eliška PLZ MV Vyhláška
č. 358/1947 Ú.I.I MZ
779083 359 1071288 557642 391,88
Karel PLZ MV Vyhláška
č. 358/1947 Ú.I.I MZ
779083 2646/1 1071036,05 557700,23 398,62
Petr
(vrt BJ-15)
PLZ MV č.j: ČIL-482-1.2.1980 779083 504/5 1071258,09 557630,6 394,51
Žerotín
(vrt BVJ-211)
PLZ MV č.j.: ČIL-482-17.10.1983 779083 2646/1 1071122,1 557767,72 397,84

 

Vratislavice nad Nisou [zpět na lokality]

ZPMV nacházející se ve zřídelní struktuře Vratislavice nad Nisou, Liberecký kraj, okres Liberec, katastrální území Vratislavice nad Nisou (785644) jsou přírodní minerální vody silně mineralizované, hydrogenuhličitano-sodno-vápenaté, uhličité, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studené, hypotonické.

Název
zdroje
Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Vratislavická kyselka I
(vrt TV-4)
ZPMV č.j.: ČIL-482-20.3.1979 785644 3199/2 978284,48 684855,57 389,79
Vratislavická kyselka II
(vrt HJ-8)
ZPMV č.j: ČIL-482-8.10.1985 785644 3169/2 978272,1 684873,96 387,63

 

Žandovské kyselky [zpět na lokality]

ZPMV nacházející se ve zřídelní struktuře Žandovské kyselky, Karlovarský kraj, okres Cheb, katastrální území Brtná u Dolního Žandova (630381) je přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenato-železnatá, uhličitá, studená, hypotonická.

Název
zdroje
Typ zdroje Osvědčení
o zdroji
č.k.ú. p.č.  X  Y NVOB
Brtná
(vrt HV-1)
ZPMV Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb. 630381 432/16 1031480,19 878209,03 564,43