S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 – účinné látky

Vytvořeno: 12. 2. 2008 Poslední aktualizace: 12. 2. 2008

Účinné látky, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání podle nařízení Komise (ES) č. 1451/2007.

Přípravky uváděné na trh EU mohou obsahovat pouze účinné látky, které byly zařazeny do přílohy II výše uvedeného nařízení. Typ použití přípravku musí korespondovat s typem použití účinné látky.

V souladu s článkem 4 odst. 2 výše uvedeného nařízení vydala Evropská Komise již několik rozhodnutí, kterými se nezařazují některé účinné látky do přílohy I nebo IA směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES a biocidní přípravky, které obsahují tyto účinné látky nesmějí být uváděny na trh k datu uvedeném v daném rozhodnutí.

Příloha II, kterou si zde můžete stáhnout je aktualizována v souladu s jednotlivými rozhodnutími Komise:

2007/565/ES, 2007/598/ES, 2008/681/ES, 2008/809/ES, 2009/322/ES, 2009/324/ES, 2010/71/EU, 2010/72/EU, 2010/675/EU, 2011/391/EU, 2012/77/EU, 2012/78/EU, 2012/254/EU, 2012/257/EU, 2012/728/EU, 2013/85/EU, 2013/204/EU, 2014/227/EU

 Více informací o jednotlivých rozhodnutích Komise naleznete na stránkách Evropské Komise (anglicky) http://ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusions.htm

Znění nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 naleznete zde
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:325:0003:0065:CS:PDF

 Aktualizováno k: 25.5.2014

Přílohy