S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Příkaz ministra – používání JŘBU

Vytvořeno: 1. 4. 2014 Poslední aktualizace: 1. 4. 2014

Dne 1.4.2014 vydalo MZd nový příkaz ministra, který se týká Používání JŘBU přímo řízenými organizacemi MZd ČR.

Pokud je JŘBU realizováno v rámci projektu spolufinancovaného z 3.2 IOP a příjemce dostane od odboru EF souhlasné stanovisko, nezbavuje ho to však povinnosti řídit se tímto příkazem. Po souhlasném stanovisku odboru EF je tedy nezbytné postupovat dle tohoto příkazu.

V případě, že porada vedení MZd navrhne v rámci JŘBU nějaké změny, je nutné poslat výzvu/zadávací dokumentaci po provedených úpravách odboru EF opět ke schválení.

Odpovědným útvarem za tento příkaz ministra je odbor FIN.

Přílohy