S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Příkaz ministra č. 12/2017 stanovující postup pro PO a OSS při realizaci projektů z fondů EU

Vytvořeno: 28. 7. 2017 Poslední aktualizace: 28. 7. 2017

Dne 28.6.2017 byl vydán Příkaz ministra č. 12/2017 „Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných z prostředků dotačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie“, který je závazný pro všechny přímo řízené organizace a organizační složky státu v případě přípravy a realizace projektů financovaných z dotačních programů EU, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie. 

Příkaz ministra č. 12/2017 je k dispozici ke stažení v příloze zprávy.

Přílohy