S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Převod dotace na rezidenční místo

Vytvořeno: 12. 4. 2013 Poslední aktualizace: 12. 4. 2013

Ministerstvo zdravotnictví dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 21ac odst. 4 má povinnost ve spolupráci s akreditační komisí pro příslušný obor specializačního vzdělávání rozhodnout přidělení nového rezidenčního místa v jiném akreditovaném zařízení, a to v případě, že akreditované zařízení s původním rezidenčním místem zanikne bez nástupnické právnické osoby, nebo pokud dojde k zániku, odnětí nebo uplynutí platnosti akreditace zařízení.

Dne 8.4.2013 byl poradou vedení schválen převod dotace na rezidenční místo z poskytovatele zdravotních služeb Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s na poskytovatele zdravotních služeb Ordinace JACH-TA, s.r.o.