Přepis tiskové konference dne 19. 8. 2022

Vytvořeno: 19. 8. 2022 Poslední aktualizace: 15. 7. 2023

Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci k memorandu o partnerství mezi Ministerstvem zdravotnictví a UNICEFem. Vítám zde ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, designovanou vedoucí české mise UNICEF pro reakci na uprchlickou krizi paní Yulii Oleinik a náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka. Předávám slovo panu ministrovi.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Dámy a pánové, já v podstatě okamžitě předám slovo Jakubovi, protože je to projekt, který vymyslel pan náměstek a UNICEF s ním souhlasil a podpořil ho. A je potřeba strašně moc poděkovat za tu spolupráci UNICEF s Českou republikou a s Ministerstvem zdravotnictví. V podstatě nám poskytly velký balík peněz na pomoc s ukrajinskou krizí, která bude velmi komplexně realizována od jazykových kurzů po různé další aspekty pomoci. A já si myslím, že daleko lepší bude, aby vám ty praktické věci, ty detaily řekli ti, kteří to opravdu vymýšleli a dělali, což je pan náměstek Dvořáček.

Jakub Dvořáček, náměstek ministra
Já teda bych představil ten detail, který si myslím, že je velmi důležitý, a pak hned předám slovo kolegyni z UNICEF. Co je pro nás podstatné a vy víte, že od začátku jsme se zaměřovali na to, abychom pomohli ukrajinským uprchlíkům se nějakým způsobem velmi rychle integrovat, velmi rychle spolupracovat s našimi zdravotnickými zařízeními, a to je jeden z těch klíčových momentů, kdy jsme oslovili UNICEF. UNICEF souhlasil s tím, že právě tato podpora pomůže jak dětem, tak matkám, tak doprovázejícím osobám v tom, aby tady v České republice se cítily co nejlépe, ale zároveň abychom postupně vytvářeli kapacity, které nám pomůžou ukrajinskou krizi zvládnout. To znamená jazykové kurzy, které jsou implementované, IPVZ a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. To je jedna velká část finanční podpory, která směřuje od UNICEFu do České republiky a do našich poskytovatelů a do dalších vzdělávacích institucí. Zároveň se budeme pokoušet a budeme dále pracovat na tom, abychom rozšířili kapacitu zdravotní péče, která je samozřejmě také důležitá nejenom pro ukrajinské uprchlíky, ale i pro naše občany. To znamená část financí bude dedikována na to, abychom dále rozšiřovali a podporovali takzvané UA Pointy a místa, které jsou dedikovány k tomu, aby rozšířily zdravotní péči jak o děti, tak o matky, tak samozřejmě i dospělé migranty. A pak bych samozřejmě rád zmínil informaci, o které už pan ministr informoval před několika dny během tiskové konference tady na Ministerstvu zdravotnictví k očkovací kampani a část finanční podpory bude účinná k tomu, abychom vytvořili jazykovou mutaci a zároveň i kampaň, která bude směřovaná na ukrajinské uprchlíky, abychom šířili povědomí o tom, že očkování je tady k dispozici na covid-19 a že samozřejmě i pro veškeré ukrajinské uprchlíky toto očkování je zdarma v České republice a jsme připraveni tam poskytnout veškerou podporu a péči. Tolik ode mě na úvod všechno, ještě mockrát děkuji UNICEF za podporu a předal bych slovo a paní předsedkyni.

Yulii Oleinik, designovaná vedoucí české mise UNICEF pro reakci na uprchlickou krizi
Vážený pane ministře Válku, vážený pane náměstku Dvořáčku, děkuji vám všem velice za partnerství s naší organizací UNICEF. V prvé řadě bych ráda uznala, že podpora českého státu a české vlády směrem k ukrajinským uprchlíkům je skutečně pozoruhodně štědrá a poskytujeme jim veškerou podporu. Za šest měsíců, co ta krize trvá, vzhledem k jejímu velkému rozsahu a protahovanému charakteru vzniká na země, které hostí ukrajinské uprchlíky, velký tlak. Česká republika poskytuje aktuálně pomoc více než 400 000 ukrajinským uprchlíkům, poskytla jim dočasnou ochranu. 44 % z těchto uprchlíků tvoří ženy a 36 % děti. Poslední statistiky ukazují, že 40 % ukrajinských domácností má alespoň jedno dítě mladší pěti let. Různé organizace působící v rámci Organizace spojených národů, jako je UNICEF, stejně tak Mezinárodní organizace pro migraci, Světová zdravotnická organizace a další mezinárodní organizace tohoto typu si hledají partnery v rámci občanské společnosti i státních institucí v zemích, které poskytují ochranu a podporu ukrajinským uprchlíkům. Jedná se o Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko i Českou republiku. Máme velkou ochotu podporovat tyto země v jejich uspokojování humanitárních potřeb ukrajinských uprchlíků v oblastech vzdělávání, zdravotnictví a ochrany dětí zejména. Velmi si vážíme toho, že české Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo závazek podporovat nebo poskytovat odpovídající zdravotní péči ukrajinským uprchlíkům, zatímco netrpí v žádném směru péče, kterou neustále dostávají čeští občané. Inovativním aspektem tohoto partnerství a souvisejícího programu je, že zapojuje samotné Ukrajince do poskytování podpory a péče jak tedy o ukrajinské občany, tak i o české občany. Jak už předeslal pan ministr i ostatně pan náměstek, odborníci s potřebnou kvalifikací ve zdravotnictví z řad ukrajinských občanů budou mít možnost registrovat se a vzdělávat se v příslušných programech, aby získali akreditaci na poskytování péče a na praktikování svých profesí v České republice. UNICEF bude velmi úzce spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví, s celou řadou českých nemocnic i s poskytovateli primární zdravotní péče na rozšíření rozsahu zdravotnických služeb, které budou dostupné jak pro ukrajinské občany, tak pro hostitelský národ, tedy pro Českou republiku. Chceme také podpořit přístup i poptávku po očkování jak tedy mezi ukrajinskými uprchlíky, tak obecně i v rámci české populace. Dalším komponentem tohoto partnerského programu je zvyšování povědomí o pohlavně přenosných chorobách a HIV, zejména mezi mládeží. Na tomto komponentu programovém budeme spolupracovat s Národním institutem veřejného zdraví. Závěrem bych ještě jednou zmínila, že tento program má dětskou tvář. Je to tvář dítěte, jehož dětství bylo přerušeno krizí, nejistotou a ztrátou domova, na které je dítě zvyklé. Žádné dítě by nemělo být vystaveno takovým podmínkám. Prostřednictvím tohoto partnerského programu v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví budeme usilovat o to, aby všechny děti měly uspokojené své veškeré základní potřeby, aby měly přístup k odpovídající zdravotní péči, aby překonaly svá traumata a aby dospěly do fáze, kdy budou rozvíjet svůj plný potenciál. A za to chci jak tady panu ministrovi, tak panu náměstkovi a celému českému zdravotnickému systému velmi poděkovat.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Dámy a pánové, já si dovolím velmi stručně shrnout. S pomocí UNICEFu jsme dokázali zajistit kurzy a velmi kvalitní kurzy pro zdravotníky z Ukrajiny tak, aby mohli vstoupit do systému, aby mohli se zapojit do zdravotní péče nejenom o uprchlíky, ale obecně v rámci českého zdravotnictví. Zadruhé vytvořili jsme systém podpory dětí z Ukrajiny, jejich zdravotní péči tak, jak jsme to slibovali, aniž by byla jakkoliv, byť v náznaku, omezena kvalita či dostupnost péče pro české děti a pro české občany. Zatřetí ta pomoc se týká komplexu, celku jako takového a na co se soustředí, je očkování. Netýká se to jenom očkování proti covidu, ale obecně celého očkování. To vše s opravdu velkou, rychlou, to bych chtěl zdůraznit, rychlou pomocí UNICEF a o detailech objemu té pomoci vám řekne ještě pan náměstek Dvořáček. 

Jakub Dvořáček, náměstek ministra
Takže na závěr jenom ještě několik slov k implementaci. Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k ukrajinské krizi na projektové bázi, je to poměrně nezvyklý způsob podpory, který jsme tady vyvinuli na Ministerstvu zdravotnictví. Já bych chtěl poděkovat i kolegyni Kateřině Klímové, která se toho ujala. UNICEF je první takovouto velkou organizací, která začala s takovouto podporou, nicméně jednáme se Světovou zdravotnickou organizací, jednáme s dalšími institucemi tak, abychom přivedli do této podpory další finanční prostředky. Ta celková částka, která už tady padla, ale kterou chci zdůraznit, v této chvíli se jedná o přibližně 92 milionů korun, ale nejsme na konci. Samozřejmě pokud se ty projekty budou vyvíjet tak, jak předpokládáme, a pokud bude ukrajinská krize nadále trvat, tak já předpokládám, že tyto částky můžou nadále růst. Tolik asi od nás ode všech všechno. Děkuji vám mockrát za pozornost a jsme otevřeni k dotazům, které jsme připraveni zodpovědět.

Vanda Králová, ČTK (dotazu není rozumět)

Jakub Dvořáček, náměstek ministra
I když skončí ta 150denní ochrana, naprostá většina ukrajinských uprchlíků zůstává součástí veřejného zdravotního pojištění, jsou stále státními pojištěnci. Nicméně co je potřeba zdůraznit, tak toto je samozřejmě dostupné úplně pro všechny ale nejenom to očkování, ale i zdravotní péče. V momentě, kdy ukrajinský uprchlík pracuje, tak tam samozřejmě žádný problém není. V momentě, kdy nepracuje, musí se nahlásit na úřadu práce, nicméně nadále je součástí veřejného zdravotního pojištění a čerpá tu podporu, takže není tam ohrožena ani zdravotní péče, ani očkování. To bych chtěl zdůraznit, že tato lhůta hlavně směřuje k tomu, abychom směřovali ukrajinské uprchlíky do systému, abychom zabezpečili to, že opravdu všichni, co mohou, pracují. A u těch, co nepracují, tak aby byli navázáni ne na černý trh práce, ale aby naopak směřovali na úřady práce, kde potom hledáme cestu, jak je nadále zaměstnat, ale to je potom samozřejmě spíš otázka na kolegy z Ministerstva práce a sociálních věcí, nicméně chci zdůraznit, že tady nedojde k výpadku poskytování zdravotní péče pro nikoho. Ani pro zdravotnická zařízení tam nehrozí žádný problém, protože zdravotnická zařízení poskytnou zdravotní péči, a je to na zdravotní pojišťovně, aby případně to pojistné vymáhala na tom, kdo ho neuhradí, nebo kdo není státním pojištěncem. Takže tolik asi komentář na vaši otázku, děkuji.

Kristýna Šopfová, Deník Právo
Já bych se jen chtěla zeptat, jestli jsem to zachytila správně, tak chcete pracovat na rozšíření zdravotní péče v souvislosti s těmi UA Pointy. Mohli byste, prosím, jenom přiblížit, jak by to rozšíření mohlo vypadat, čeho by se to mohlo týkat? Děkuji.

Jakub Dvořáček, náměstek ministra
Jak asi víte, tak už v současnosti je většina fakultních nemocnic, těch přímo řízených organizací poskytuje tento typ zdravotní péče, došlo k rozšíření, nicméně co teď vytváříme ve spolupráci s UNICEF, je podpora pro zřizování těchto ordinací jak pro poskytování té praktické péče praktického lékaře, tak praktického lékaře pro děti a dorost. A co je podstatné, ta podpora bude směřovat na vybavení těch ordinací a zároveň na platovou podporu zdravotníků, kteří tu zdravotní péči poskytují. A my jim věříme, že když se nám to teď v té pilotní rovině podaří, tak budeme schopni tuto podporu dále směřovat i do regionů a vlastně se nám podaří rozšířit mnohem víc a s mnohem větší podporou i u těch nepřímo řízených organizací, protože samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví může toto iniciovat a vyžadovat od svých nemocnic, nicméně krajské nemocnice a krajská zdravotnická zařízení, to by měly být potom ty naše cíle, které budeme dále rozvíjet a chtěli bychom je podpořit.

Další dotaz? Pokud další dotaz není, tak děkujeme za pozornost.