Přepis tiskové konference 30. 3. 2023

Vytvořeno: 31. 3. 2023 Poslední aktualizace: 12. 7. 2023

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Dámy a pánové, já vás také vítám. A chtěl bych říct, že ministerstvo zdravotnictví a já osobně dělá vše pro to, aby byly vyřešeny nedostatky léků a to samozřejmě v krátkodobém horizontu. Několikrát se nám podařilo na vládě schválit mimořádné dovozy a budeme v tom pokračovat v dalších týdnech tak, aby v každé kategorii léků byl alespoň jeden, dva preparáty a tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k ohrožení zdravotního stavu, ohrožení života občanů České republiky. Ta situace je celoevropsky složitá. Teď jsme jednali s velvyslancem Velké Británie. Ta situace je tam velmi podobná jako v České republice a hledáme samozřejmě celoevropské řešení. Ale pro Českou republiku je podstatné najít řešení, které zvýší odolnost českého trhu, zvýší odolnost pro české pacienty. My to řešení hledáme v legislativní úrovni, kdy jsme připravili, jednak návrh zákona schválili v loňském roce, který nám umožňuje právě ty mimořádné nákupy. A v letošním roce jsme odeslali do vnějšího připomínkového řízení a v nejbližších dnech na vládu návrh legislativy, která umožní mít jakési zásoby a lépe kontrolovat farmaceutický průmysl a dodávky těch léků tak, abychom zvýšili odolnost trhu a abychom zvýšili i konkurenceschopnost trhu. A měli zásoby, pokud dochází k těm mimořádným výpadkům a špatným situacím. To ale nestačí a je chyba, že se předchozí vlády nesoustředily na diverzifikaci trhu a nepodporovaly dovozy léků z některých zemí. Já jsem nesmírně rád, že já jako ministr za TOP 09, pan náměstek Dvořáček za TOP 09 a paní předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Markéta Adamová Pekarová jako předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 touto cestou jdou a že touto cestou jde celá vláda. A že se nám podařilo v Jižní Koreji dosáhnout naprosto opravdu mimořádného úspěchu a já doufám, že v tomto budeme pokračovat velmi intenzivně. Protože to je cesta do budoucnosti, to je cesta, jak zvýšit odolnost českého trhu a jak ochránit naše pacienty proti takovýmto výpadkům a takovýmto změnám. Poprosím paní předsedkyni.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Děkuji za slovo, dobré dopoledne, dámy a pánové. My jsme se včera společně s mojí delegací navrátili z této cesty po Asii, kde jsme navštívili dvě země. Mimo Tchaj-wanu to byla ještě předtím Jižní Korea. A vedli jsme celou řadu jednání, ale vrátili jsme se právě v oblasti léků s velmi dobrou zprávou. Těch jednání jsem se zúčastnila přímo já osobně s panem premiérem Han Tok-su, který přislíbil, že opravdu posune tady tuto naši iniciativu, abychom společně zaznamenali tento úspěch, který obě dvě strany vítají. A já jsem velmi vděčná, že pan náměstek Dvořáček doplnil naši delegaci právě pro tuto část cesty tak, aby se podařilo zrealizovat to, proč jsme tam také záměrně jeli a totiž diverzifikovat dodávky léků na český trh. Jednání probíhala na mnoha úrovních, ale jak jsem zmínila, tak i pan premiér osobně se o toto zasadil. Myslím, že mu za to patří velký dík a pan náměstek pak jednal s celou řadou nejen dodavatelských firem, ale i institucí přímo na korejské straně tak, aby to bylo co nejdříve realizováno. Naším cílem je nejen dodání antibiotik a chybějících léků, které potřebujeme pro příští sezonu. To znamená, že už v létě bychom nebo nejpozději na začátku podzimu měli naskladňovat tyto léky, aby byly připraveny. Ale také to, abychom dále posunuli možnosti korejských výrobců se přesunout třeba přímo do České republiky. Připomenu, že Jižní Korea je jeden z největších investorů vůbec v České republice. Jižní Korea nás velmi dobře zná jako spolehlivou zemi pro své investice. A proto jsou také samozřejmě naši partneři z Jižní Koreje nakloněni tomu, že i v oblasti léků by byla možná výroba přímo tady u nás. To si myslím, že je velmi dobrou zprávou pro české občany. Protože čím více dodavatelů, čím více výrobců budeme mít, tím menší je pravděpodobnost, že by se opakovala taková negativní zkušenost, jakou máme v poslední době. Chtěla bych ještě vypíchnout, že na rozdíl od celé řady jiných asijských dodavatelů jsou ti, kteří jsou z Jižní Koreje, nezávislí na čínských a indických subdodávkách komponent léků a to je velmi důležité. To víme, že právě způsobovalo jako jeden z důvodů stávající výpadek. Oni jsou naopak schopni sami vyrábět i veškeré komponenty potřebné pro výrobu finálních léčiv. A to je jedna z dobrých zpráv pro nás. Protože určitě chceme, aby naše závislost na ne vždy spolehlivých dodavatelích se snížila a naopak, aby se zvýšila na těch, kteří spolehliví jsou. Takže s tímto přijíždíme z této cesty. Já ještě jednou děkuji za ukázkovou spolupráci, která se podařila mezi parlamentní diplomacií a exekutivou, v tomto případě ministerstvem zdravotnictví. Jak panu ministrovi, tak panu náměstkovi, protože bez tohoto společného úsilí by se určitě takováto věc nepodařila. Děkuji.

Jakub Dvořáček, náměstek ministra
Dámy a pánové, ono to zásadní už bylo řečeno. Možná ještě pár technických informací. Teď samozřejmě budou připravovány podklady jednotlivými společnostmi o správné výrobní praxi. Celý ten proces bude probíhat naprosto standardně, tak jak probíhá u jiných dodavatelů léčiv do České republiky. To znamená zachování jak kvality, tak bezpečnosti těch léčiv bude probíhat úplně standardním způsobem. Na tom jsme domluveni s paní ředitelkou ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. My v této chvíli připravujeme takový seznam podkladů, který výrobci dostanou. Následně bude probíhat vyhodnocení dokumentace, tak aby opravdu bylo zajištěno nejen, že léky jsou na českém trhu, ale že to jsou léky kvalitní, bezpečné a účinné. To jsou všechno standardní parametry a standardní postup, který bude probíhat i u těchto dodavatelů. Jak bylo zmíněno, Korea je jedním z největších investorů v České republice. A to je to, na co bychom chtěli navázat. My bychom rádi ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu připravili sektorovou analýzu farmaceutického průmyslu v České republice a na základě této analýzy pak samozřejmě připravili seznam pobídek a podpory pro výrobce léčiv, jak těch stávajících na území České republiky, tak těch potenciálních, které by u nás v České republice mohli vyrábět. A když se bavíme o výrobcích z Jižní Koreje, není to pouze o českém trhu, ale o celém středoevropském trhu. Musíme to vždycky vnímat velmi provázaně. A to, když se stane, že lék není dostupný v jedné zemi, tak velmi rychle se přenáší do dalších. To znamená, my budeme vždycky chtít, aby ta spolupráce byla minimálně na regionální úrovni, ale samozřejmě s prioritou na Českou republiku. Těch výrobců, které jsme oslovili, je pět. Jejich kapacity dramaticky převyšují to, co bychom my ve střední a východní Evropě potřebovali. To znamená, není to o tom, zda kapacitu mají či ne, to je naprosto dáno. Jde teď v tuto chvíli o to, aby splnili veškeré formální procesy, které musí být kolem účinnosti a bezpečnosti těchto léčivých přípravků. Ta situace bude dramatická a složitá ještě poměrně dlouhou dobu. Je potřeba předeslat, že nejsme na konci té krize, že nejen oblast antibiotik, ale i mnohé další léčivé přípravky se různě ta nedostupnost přelévá po Evropě. To znamená, že můžeme očekávat, že ty nedostupnosti se budou projevovat i v jiných oblastech. Ale mohu vás ujistit v tom, že pracovní skupina, kterou pan ministr zřídil na ministerstvu zdravotnictví: distributoři, lékárníci, Státní ústav pro kontrolu léčiv a náš tým vždy ve spolupráci s odbornými společnostmi situaci vyřeší. A že budeme schopni vždy, pokud dojde k určitému výpadku, najít správnou terapii, správnou náhradu, která pacienta žádným způsobem neohrozí. Tolik jenom na závěr takové drobné ujištění, děkuji.

Já děkuji, nyní prostor pro vaše dotazy. Vzhledem i k dalšímu programu, především paní předsedkyně, bych poprosil o maximálně tři dotazy. Ale nyní je prostor, pokud nějaké dotazy jsou. 

Vanda Králová, ČTK.
Já se chci zeptat, jestli se dá už mluvit o nějakých konkrétních typech léčiv. Paní předsedkyně zmínila antibiotika. Případně o nějakých konkrétních objemech, ať už počtech balení nebo třeba podílu trhu, prostě něco konkrétnějšího, děkuji.

Jakub Dvořáček, náměstek ministra
Já to doplním. Už jsem zmiňoval, jen pro představu. Jeden z těch řekněme středně velkých výrobců, kteří jsou velmi aktivní v zájmu o Českou republiku. Co se týká antibiotických suspenzí, které jsou primárně určeny pro děti, tak zásobuje několik významných asijských trhů a jeho výrobní kapacity jsou řádově desítek milionů balení těchto léčiv ročně. Pro nás v této chvíli pro podzimní sezonu se bavíme o řádu několika stovek tisíc balení. To znamená, opravdu kapacitně tam není absolutně žádný problém český trh saturovat. Ta doba, která bude potřebná pro dostupnost těch léčiv, je v této chvíli v regulační rovině, ne v té kapacitní. To znamená, kdybych vzal kapacitu všech pěti firem v oblasti antibiotik, tak jsou schopni saturovat naprosto bez problému nejen plně Českou republiku, ale celý region. Takže, samozřejmě ten trh je určitým způsobem nasycen, to, co potřebujeme, nejsou objemy, které by oni nebyli schopni velmi snadno poskytnout. Kromě antibiotik jsme se samozřejmě bavili i o jiných typech léčiv. Je to oblast léčiv pro kardiovaskulární onemocnění, ale zároveň i generické a biosimilární přípravky v oblasti onkologie. Tady se spíše ale už bavíme o oblasti úspor v rámci lékového trhu a ne tak úplně o nedostupnosti. Ale i tam jsou poměrně velké možnosti, jak zvýšit určitým způsobem konkurenci nejen na českém, ale na našem regionálním trhu.

Děkuji, prosím, jsou další dotazy, ano.

Jakub Říha, CNN Prima News
Já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaký časový horizont, kdy by se mohla potenciálně ta výroba přesunout do České republiky? Potažmo když jste říkal, že máme možnost mít těch léků nadbytek, tak jestli uvažujete i o tom, že byste je například vyváželi do okolních států?

Jakub Dvořáček, náměstek ministra
Já to upřesním. Česká republika a ministerstvo zdravotnictví nenakupuje léčiva. Takže my nejsme ti, kdo potom s tím léčivem budou pracovat. To je potom návazně vztah distributor a výrobce. To znamená, český distributor se naváže na korejského výrobce a bude léčiva do České republiky dodávat. Ten trh je poměrně konkurenční, ta situace je výjimečná v této chvíli. A jinak tradičních výrobců na evropském trhu je poměrně velké množství. Takže já nepředpokládám, že v té krátké době bychom měli sloužit jako nějaký reexportní hub pro tuto oblast. Samozřejmě pokud na českém trhu je léčiv dost, tak není problém v rámci distribuce zase uvolnit třeba pro zemi, která takto v dobré situaci není. Nicméně to není záměr ministerstva zdravotnictví. Ještě k první části vaší otázky, k tomu času. Já předpokládám, že když všechno dobře půjde a spolupráce mezi Státním ústavem pro kontrolu léčiv a výrobci bude probíhat tak, jak má. To znamená, že výrobci dodají materiály v angličtině v rozsahu, který SÚKL potřebuje, tak se tady bavíme o prvních dodávkách v rámci letošního podzimu. Co se týká potenciální výroby a té další oblasti. My bychom chtěli během léta dokončit sektorovou analýzu ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Návazně na to budeme jednat o existujících potenciálních výrobních kapacitách, které tady jsou. Takže tady se můžeme bavit o horizontu roku, možná spíše dvou let, kdy by k tomu mohlo dojít. Samozřejmě těžko předjímat, jak to nakonec dopadne. Ale to, co zmiňoval pan ministr i paní předsedkyně. Korea je země, která zná Českou republiku z hlediska podnikatelského prostředí. Zná, jak funguje CzechInvest a CzechTrade, ty podpůrné agentury ministerstva průmyslu a obchodu. To znamená, že pro ni není nové investovat tady a vyrábět v České republice. Což je obrovskou výhodou, protože obzvlášť investoři z asijských zemí mají v Evropě se zorientovat a naplnit standardy, které tady jsou nejen z naší legislativy, ale primárně z evropské. Takže se opravdu spíše bavíme o horizontu let. Nicméně co tady padlo také během toho úvodu. To, co uděláme dnes, nám bude řešit situaci za tři, čtyři, pět let. To znamená, to, co dnes dělá ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo průmyslu a obchodu a paní předsedkyně v rámci ekonomické diplomacie, tak ty plody budeme sklízet za čtyři, pět let nejdříve. Ale to si myslím, že je v pořádku a že bychom měli přemýšlet v takto dlouhodobém horizontu. To pak pomůže předcházet věcem, se kterými se potýkáme dnes.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Já bych si dovolil stručně doplnit. My samozřejmě sklízíme plody krátkodobé a to jsou plody zákona, který jsme loni přijali v Poslanecké sněmovně v prosinci. To je možnost dovézt lék, pokud je v České republice použitelný, má správné certifikáty, prakticky ihned, schválit jeho úhradu vládou a ihned ten lék pustit na trh. A to jsme opakovaně provedli a opakovaně to dělat budeme, protože žádné jiné rychlé efektivní řešení neexistuje. Pak je střednědobý horizont a ten střednědobý horizont je to, že se chystáme na podzim. My se musíme nachystat na podzim. A součástí přípravy na podzim je jednání s dalšími výrobci. Teď se podařilo naprosto průlomové, opravdu průlomové jednání v Jižní Koreji. Žádná předchozí vláda takovéto jednání nevedla, žádné předchozí vedení Poslanecké sněmovny takové jednání nevedlo a žádný společný tým takovéto jednání nevedl. A toto průlomové jednání znamená, že dostaneme léky, které zvýší odolnost českého trhu na podzim. Jsou tu léky, se kterými počítáme, že zase bude jejich vyšší spotřeba, protože se chystáme na vlnu chřipky, která tady na podzim z logiky věci, respektive na přelomu podzimu, zimy, někdy v prosinci, v lednu, musí být. Bude to velmi podobné jako v letošním roce. Pokud nebude, pánbů zaplať, ale my na to musíme být připraveni. A pak je řekněme dlouhodobý horizont, o kterém mluvil pan náměstek. A to je snaha, o které jsme opakovaně mluvili, dostat do České republiky větší množství výrobců léků, kteří ale budou schopni ty léky dodávat na český trh. Pokud je budou dodávat i do dalších zemí Evropské unie, ať dodávají. Ale já především potřebuji, abychom zvýšili konkurenceschopnost a odolnost českého trhu. Aby se nám nestávalo, když jeden výrobce vypadne, že mně vypadne 90 % dodávek na český trh. A u léků, tak jak tady zaznělo, se nebavíme o standardním procesu. Že si objednáte u prodejce například nějaký počet plavek, blíží se léto a pak ty plavky má na skladě a prodává je. U léků je to tak, že výrobce plánuje výrobu, neřeší to s prodejcem, tedy s lékárnami nikde. Neřeší to s distributorem nikde. A buď ten odhad je dobrý, nebo špatný. Když to odhadne špatně, tak ten lék chybí. A to se stalo v letošním roce po celé Evropě, po celém světě. My tento mechanismus chceme nabourat a s tím souvisí zákon, který připravujeme. Protože chceme říct a říkáme: „Výrobce, plánuj, je to tvoje rozhodnutí, protože ty neseš riziko. Až ten lék, který pacient na předpis vyzvedne, teprve tehdy je placen pojišťovnou. Ale měj minimálně měsíční, dvouměsíční zásobu. Aby se nestalo, že když to špatně naplánuješ, bude ohroženo zdraví pacientů a stát bude muset složitě, tak jak to řešíme my, hledat jiné zdroje léků.“ A navíc chceme, aby těch výrobců bylo víc. A protože Jižní Korea je jednak výborný výrobce léků s širokým portfoliem. A jednak aktivní látky, ze kterých léky vyrábí, vyrábí v Koreji. Zadruhé Jižní Korea má velmi bohaté zkušenosti s českým trhem. To znamená, umí pracovat s českým trhem. A zatřetí tím, že tam byla paní předsedkyně a opravdu jednala na nejvyšší úrovni, tak Jižní Korea projevila velmi silný zájem na český trh vstoupit, tak jsme udělali krok, který je mimořádný i v rámci Evropské unie.

Děkuji, prosím, ještě Česká televize.

Já se chci ještě zeptat, ta situace v některých lékárnách ale teď v tuto chvíli je taková, že ta antibiotika s penicilínem například nemají. Zajímá mě, co tedy dělat do léta, potažmo do podzimu, než se ta situace stabilizuje? Jsou v plánu třeba nějaké další mimořádné dodávky ať už antibiotik nebo třeba Nurofenu pro děti?

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
My samozřejmě řešíme tady toto každý týden. Dáváme lékárnám informaci, které antibiotikum penicilínové řady je zrovna k dispozici. A já jsem si jistý, že příští týden na tiskové konferenci vás budeme informovat zase o dalších mimořádných dodávkách, na kterých pracujeme. Jsme si vědomi toho, že teď musí být opravdu ta situace velmi aktivně řešena a aktivně ji řešíme. A samozřejmě, a za to se všem omlouvám, ale opravdu je to situace, která je v celé Evropě, která je po celém světě. Tak prostě výpadky jednotlivých výrobců jsou. Jsou výpadky aktivních látek dlouhodobé. Proto musíme hledat vždy nějaké antibiotikum, které seženeme tak, aby bylo. Pochopitelně se stává, že není to antibiotikum úplně ve všech lékárnách. Nemůžeme ani technicky toto zajistit, ale děláme pro to maximum. Jednáme v rámci té komise s distributory, kteří se toho účastní. S asociací, s komorou lékárníků, informujeme lékárny a informujeme cestou odborných společností, které se té debaty účastní, i lékaře. Samozřejmě ta situace bude složitá, tak jak jsem opakovaně říkal. Od začátku prosince loňského roku jsem říkal, že bude tato složitá situace trvat do prázdnin.

Dámy a pánové, děkujeme vám, že jste přišli na naši tiskovou konferenci a přejeme hezký víkend, brzy zase na viděnou.