Přehled výběrových řízení a obsazených rezidenčních míst

Vytvořeno: 18. 7. 2023 Poslední aktualizace: 24. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled o již obsazených rezidenčních místech přidělených v roce 2023.

Upozornění: Informace o obsazených rezidenčních místech mohou být zveřejňovány s drobným časovým odstupem od jejich nahlášení příjemcem dotace. 

Přílohy