S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat č. 1 a 2

Vytvořeno: 11. 9. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Zprostředkovatel Malých grantových schémat MGS) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (Zprostředkovatel programu Zdraví) a Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu Zdraví z donorského státu) mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit v měsíci březnu roku 2021 Výzvy pro předkládání žádostí o grant do MGS č. 1 a 2 v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP fondů 2014–2021.

Výzvy pro předkládání žádostí o grant do MGS budou zaměřeny na následující tematické oblasti:

MGS 1 Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

MGS 2 Prevence a včasná diagnóza neurodegenerativních onemocnění

Podrobnější informace o zaměření jednotlivých výzev včetně předpokládaných výsledků daných oblastí podpory jsou uvedeny v příloze.

V rámci malých grantových schémat bude rovněž vyhlášena výzva MGS č. 3 zaměřená na oblast podpory pacientů a pacientských organizací. Předběžné oznámení k této oblasti bude zveřejněno v průběhu měsíce září.

Přílohy