S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Předběžné oznámení připravovaných Otevřených výzev pro předkládání žádostí o grant

Vytvořeno: 28. 11. 2018 Poslední aktualizace: 28. 11. 2018

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Partner programu) a Ministerstvo financí ČR (Zprostředkovatel programu) ve spolupráci s Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu z donorského státu) mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit v roce 2019 první Výzvy pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP fondů 2014 – 2021.

Výzvy pro předkládání žádostí o grant do Programu Zdraví budou zaměřeny na následující tematické oblasti:

1. Prevence duševních onemocnění u dětí;
2. Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na snížení sociálních nerovností v oblasti zdraví a zlepšení přístupu ke zdraví pro marginalizované skupiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Aktivity zaměřené na antimikrobiální rezistenci;
3. Posílení role pacientů a pacientských organizací.

Další informace včetně předpokládaných výsledků jednotlivých oblastí podpory jsou uvedeny v příloze.

Přílohy