S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka ve formě videí

Vytvořeno: 3. 4. 2017 Poslední aktualizace: 3. 4. 2017

 

Níže uvedená videa byla vytvořena obecně prospěšnou společností Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) s cílem usnadnit neslyšícím pacientům orientaci ve zdravotnickém prostředí, především pak ve zdravotnickém zařízení, a pomoci jim v tomto sektoru k rovnocennému zacházení. Financování tohoto projektu zajistil Jihočeský kraj, který tak dal vzniknout šesti videím ve znakové řeči s tematikou pacientských práv a povinností tak, jak je stanovuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace Tichý svět má již dlouholetou podporu Ministerstva zdravotnictví ČR, jelikož je naším záměrem takovéto iniciativy rozvíjet. V tomto projektu shledáváme obrovský přínos především proto, že pro neslyšící je český jazyk překážkou nejen v mluvené, ale mnohdy i v psané formě – vytvořená videa jsou tak ideální formou podpory.

Publikace Práva pacientů – Adaptovaná varianta odpovídající specifickým nárokům jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením volně ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy