S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pracovní skupina pro řešení problematiky související se vzděláním a poskytováním ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie

Vytvořeno: 7. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 4. 9. 2018 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro řešení problematiky související se vzděláním a poskytováním ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie. Hlavní témata, kterými se pracovní skupina zabývala, byla:

  • možné zdroje financování observační studie, která by měla za cíl zmapovat činnosti anesteziologických sester,
  • úprava specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče,
  • navýšení kompetencí sester v anesteziologii.