S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR

Vytvořeno: 22. 3. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 20. 03. 2019 se uskutečnilo 5. jednání pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byl návrh na možnost zdravotnické záchranné služby jednorázově předat pacienta (3 a 4) na základě vyhodnocení tísňové výzvy k řešení poskytovateli domácí péče, možnosti zlepšení financování domácí péče a úpravy zdravotních výkonů v odbornosti 925. Dále se diskutovalo např. o kompetencích sester v České republice ve srovnání se Slovenskou republikou a návrzích na možné posílení postavení všeobecných sester při poskytování domácí péče. V rámci jednání byly členům pracovní skupiny podány informace o problematice zdravotně sociálního pomezí, novele zákona o zdravotních službách a stavu přípravy novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů.