Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR

Vytvořeno: 22. 3. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 20. 03. 2019 se uskutečnilo 5. jednání pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byl návrh na možnost zdravotnické záchranné služby jednorázově předat pacienta (3 a 4) na základě vyhodnocení tísňové výzvy k řešení poskytovateli domácí péče, možnosti zlepšení financování domácí péče a úpravy zdravotních výkonů v odbornosti 925. Dále se diskutovalo např. o kompetencích sester v České republice ve srovnání se Slovenskou republikou a návrzích na možné posílení postavení všeobecných sester při poskytování domácí péče. V rámci jednání byly členům pracovní skupiny podány informace o problematice zdravotně sociálního pomezí, novele zákona o zdravotních službách a stavu přípravy novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů.