S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR

Vytvořeno: 30. 1. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 30. 01. 2019 se uskutečnilo 4. jednání pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byly přednesené úpravy materiálových výkonů, návrhy změn mzdových indexů a financování domácí péče. Dále se jednalo např. o problematice zdravotně sociálního pomezí, novele zákona o zdravotních službách a stavu přípravy novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů.