Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR 19.9.2018

Vytvořeno: 19. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 19. září 2018 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo 2. jednání pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byly návrhy týkající se popisu cílových skupin pacientů v domácí péči, možnostmi na rozšíření indikace domácí péče, zapojení domácí péče do lékařské pohotovostní služby, otázkami sazebníku výkonů a dalšími.