S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 11. 2021

Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví byla ustanovena na MZ ČR v květnu 2016. Činnost pracovní skupiny souvisí výhradně s tvorbou, podporou a zajištěním dobrovolnictví ve zdravotnictví. Zaměřuje se zejména na oblasti definované ve strategickém dokumentu tzv. Akční plán č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb/Zdraví 2020, v platných legislativních předpisech a doporučeních Rady kvality ČR.

Složení pracovní skupiny:

předsedkyně – zástupce MZ ČR, oddělení kvality zdravotních služeb, členka Rady kvality ČR

Členové:

zástupce MZ ČR, oddělení kvality zdravotních služeb, členka Rady kvality ČR

zástupce SZÚ, členka Pracovní skupiny pro bezpečí pacientů a kvalitu zdravotních služeb MZČR

zástupce MZ ČR, oddělení kvality zdravotních služeb

zástupce MZ ČR, oddělení dotačních programů

náměstkyně ošetřovatelské péče Fakultní nemocnice v Motole

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Jihlava

náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči – hlavní sestra –  Chrudimská nemocnice

zástupce kontaktního centra služeb klientům VZP ČR

zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Hosté:

zástupce MZČR, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, Hlavní sestra ČR

odborný konzultant v oblasti zdravotně sociálních dobrovolnických programů, AD VITAM, o.p.s.

koordinátorka dobrovolníků, ADRA, o.p.s.

koordinátorka Centra podpůrné péče v Thomayerově nemocnici, Lékořice, z.s.

koordinátorka dobrovolníků, Tři, o.p.s.

zástupce Ministerstva vnitra ČR

Další informace jsou k dispozici na www.npj.cz.


Pozn.: Odborná sekce kvality ve zdravotnictví – dobrovolnictví ukončila svou činnost v dubnu 2016.