S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pracovní plán 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok 2018

Vytvořeno: 18. 12. 2017 Poslední aktualizace: 18. 12. 2017

Evropská komise přijala dne 13. Prosince 2017 Pracovní plán 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok 2018. Každoroční pracovní plán stanovuje podrobnosti o mechanismech financování a prioritních oblastech podpory v daném roce. V roce 2018 jsou prioritními oblastmi podpory evropské referenční sítě (ERNs) pro vzácná a komplexní onemocnění, oblast prevence nemocí a ochrana a podpory zdraví, připravenost na krize a přeshraniční hrozby a oblast zdravotnických prostředků. Celkový rozpočet programu na rok 2018 činí 62 milionů eur.

V návaznosti na schválení pracovního plánu Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Chafea) otevře na konci ledna 2018 výzvu k předkládání návrhů projektových akcí zaměřených na následující tematické priority:

  • implementaci osvědčených postupů a dobré praxe ve sféře podpory zdraví, prevence a integrované péče v oblasti nepřenosných nemocí
  • podpora dobrovolné spolupráce členských států při tvorbě cen léčivých přípravků prostřednictvím projektu EURIPID
  • projekt Orpha Codes v oblasti kódování vzácných onemocnění.

Výzvy vztahující se k dalším mechanismům financování budou publikovány později v průběhu příštího roku, včetně veřejných zakázek a společné akce zaměřené na Posílení připravenosti členský států a spolupráci laboratoří EU v boji proti závažným přeshraničním zdravotním hrozbám a podporu uplatňování Mezinárodního zdravotního řádu (International Health Regulations – IHR).

Elektronickou verzi Pracovního plánu 3. Akčního programu EU v oblasti zdraví a jeho shrnutí ve třech jazycích naleznete na webových stránkách Evropské komise.