S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Pracovní plán 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok 2018

Vytvořeno: 18. 12. 2017 Poslední aktualizace: 18. 12. 2017

Evropská komise přijala dne 13. Prosince 2017 Pracovní plán 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok 2018. Každoroční pracovní plán stanovuje podrobnosti o mechanismech financování a prioritních oblastech podpory v daném roce. V roce 2018 jsou prioritními oblastmi podpory evropské referenční sítě (ERNs) pro vzácná a komplexní onemocnění, oblast prevence nemocí a ochrana a podpory zdraví, připravenost na krize a přeshraniční hrozby a oblast zdravotnických prostředků. Celkový rozpočet programu na rok 2018 činí 62 milionů eur.

V návaznosti na schválení pracovního plánu Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Chafea) otevře na konci ledna 2018 výzvu k předkládání návrhů projektových akcí zaměřených na následující tematické priority:

  • implementaci osvědčených postupů a dobré praxe ve sféře podpory zdraví, prevence a integrované péče v oblasti nepřenosných nemocí
  • podpora dobrovolné spolupráce členských států při tvorbě cen léčivých přípravků prostřednictvím projektu EURIPID
  • projekt Orpha Codes v oblasti kódování vzácných onemocnění.

Výzvy vztahující se k dalším mechanismům financování budou publikovány později v průběhu příštího roku, včetně veřejných zakázek a společné akce zaměřené na Posílení připravenosti členský států a spolupráci laboratoří EU v boji proti závažným přeshraničním zdravotním hrozbám a podporu uplatňování Mezinárodního zdravotního řádu (International Health Regulations – IHR).

Elektronickou verzi Pracovního plánu 3. Akčního programu EU v oblasti zdraví a jeho shrnutí ve třech jazycích naleznete na webových stránkách Evropské komise.