S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Pozvánka na minikonference

Vytvořeno: 30. 12. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 Ministerstvem zdravotnictví pořádá ve dnech 7. ledna a 8. ledna 2020 minikonference na kterých bude představena nová forma péče pro osoby s duševním onemocněním, která respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče v České republice.

Minikonference jsou zajišťovány v rámci projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037, který je součástí Reformy psychiatrické péče a který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Přílohy