S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pozvánka na minikonference

Vytvořeno: 30. 12. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 Ministerstvem zdravotnictví pořádá ve dnech 7. ledna a 8. ledna 2020 minikonference na kterých bude představena nová forma péče pro osoby s duševním onemocněním, která respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče v České republice.

Minikonference jsou zajišťovány v rámci projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037, který je součástí Reformy psychiatrické péče a který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Přílohy