S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Pozvánka na minikonference

Vytvořeno: 30. 12. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 Ministerstvem zdravotnictví pořádá ve dnech 7. ledna a 8. ledna 2020 minikonference na kterých bude představena nová forma péče pro osoby s duševním onemocněním, která respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče v České republice.

Minikonference jsou zajišťovány v rámci projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037, který je součástí Reformy psychiatrické péče a který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Přílohy