Pozvánka na kulatý stůl k tématu „Otázka vzdělávání dětské sestry v ČR“ 26. 6. 2014

Vytvořeno: 23. 6. 2014 Poslední aktualizace: 23. 6. 2014

P o z v á n k a

na kulatý stůl k tématu

„Otázka vzdělávání dětské sestry v ČR“

který se bude konat

dne 26. 6. 2014 od 13.00 do15.00

na MZ č. 281 – 1. patro

 

Ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, Hlavní sestra ČR Vás srdečně zve k debatě u „kulatého stolu“ na téma „Otázka vzdělávání dětské sestry v ČR“ a žádá Vás o diskuzní příspěvky s názory a návrhy, jakým směrem by se měla ubírat strategie vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii v České republice.

Cíle setkání:

  • Prodiskutovat klady a zápory současného systému vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
  • Srovnání současného systému vzdělávání v ČR se systémy v ostatních zemích
  • Projednat návrh nové strategie vzdělávání, dopad na uznávání kvalifikace v rámci volného pohybu osob v EU
  • Prodiskutovat úlohu, uplatnění dětské sestry v současnosti a budoucnosti
  • Vydání tiskové zprávy a publicita v médiích

K účasti jsou pozváni zástupci MZ ČR, MŠMT, NCO NZO, zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, odborných společností, vzdělavatelů.

 

_________________________________________________________________

Přihláška „Otázka vzdělávání dětské sestry v ČR“

Jméno a příjmení, včetně titulů:

Organizace:

Telefon/ E-mail:

Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti na sekretariát odboru ONP na e-mail: klara.malinova@mzcr.cz nebo tel.: 224 972 417

Přílohy