Pozastavení certifikace v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP

Vytvořeno: 7. 5. 2014 Poslední aktualizace: 7. 5. 2014

Dne 30.4.2014 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví ČR od Evropské komise dopis pozastavující certifikaci v oblasti intervence 3.2 IOP.

Pozastavení certifikačního procesu znamená, že Evropská komise pozastavuje do doby přijetí jí udělených nápravných opatření proplácení finančních prostředků členskému státu, nemá však žádný vliv na pozastavení jakýchkoliv implementačních činností jako je vydávání právních aktů či pozastavení plateb příjemcům, kteří realizují své projekty.

Charakter zastavení plateb z Evropské komise se týká finančního toku mezi PCO (Platebním a certifikačním orgánem) a Evropskou komisí, v žádném případě to neznamená zastavení realizace a administrace a dokonce ani proplácení projektů v oblasti intervence 3.2 IOP z národních zdrojů.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s řídícím orgánem – MMR činí veškeré kroky k obnovení certifikačního procesu.