S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Povinnosti akreditovaných zařízení

Vytvořeno: 11. 9. 2013 Poslední aktualizace: 11. 9. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve Věstníku MZČR částka 7/2012 pro zabezpečení vzdělávání v akreditovaných zařízeních metodický pokyn, který stanoví dílčí součásti dokumentace, které je nutné vést pro doložení povinností vyplývajích ze vzdělávacího programu jako jsou např. podmínky přijetí do kurzu (věk, vzdělání, zdravotní způsobilost), splnění učebního plánu a osnov jednotlivých předmětů v celém rozsahu, způsob zakončení kurzu atd, a které jsou archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: K článku 3 tohoto metodického pokynu odstavce 5), písm. b) uvádíme, že akreditované zařízení není povinno archivovat doklady o získané odborné způsobilosti a kontrolovat vstupní podmínky. Akreditované zařízení kontroluje plnění průběžných podmínek příšlušného vzdělávacího programu a archivuje je.

Přílohy