Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vytvořeno: 11. 6. 2019 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejněním následujících informací plní povinnosti uložené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů MZ ČR je Ing. Tereza Pavlíčková, tel.: +420 224 972 457,
e-mail:
oia@mzcr.cz.

Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.