S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Postup sepsání žádostí

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

Žádost je možné sepsat buď vlastní nebo využít některý z našich vzorů, které naleznete v příloze. V případě podání vlastní žádosti musí být vždy uveden důvod podání žádosti, kontakt na žadatele a dotčené území (parcelní číslo, katastrální území). Vlastní žádost o závazné stanovisko ke geologickým pracím musí rovněž obsahovat datum narození/IČO žadatele a při zastupování na základě plné moci i investora.

 

Přílohy