Postup sepsání žádostí

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Žádost je možné sepsat buď vlastní nebo využít některý z našich vzorů, které naleznete v příloze. V případě podání vlastní žádosti musí být vždy uveden důvod podání žádosti, kontakt na žadatele a dotčené území (parcelní číslo, katastrální území). Vlastní žádost o závazné stanovisko ke geologickým pracím musí rovněž obsahovat datum narození/IČO žadatele a při zastupování na základě plné moci i investora.

 

Přílohy