S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Postup při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Vytvořeno: 20. 5. 2010 Poslední aktualizace: 20. 5. 2010


Na základě častých dotazů, týkajících se poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, byl vydán Radou pro vědu, výzkum a invace (dále jen „Rada“) oficiální dokument.


 


Tento dokument vychází  z platného znění zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcího předpisu (nařízení č. 397/2009 Sb.), a dále z průběžných konzultací s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Postup schválilo předsednictvo Rady na svém jednání dne 9. dubna 2010.


 


Hlavním účelem tohoto materiálu je ujasnit interpretaci příslušných ustanovení právních předpisů a sjednotit postup na různých úrovních, tj. u stávajících či potencionálních nových příjemců a u poskytovatelů.


 

Plné znění tohoto materiálu naleznete zde.