S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Postup při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Vytvořeno: 20. 5. 2010 Poslední aktualizace: 20. 5. 2010


Na základě častých dotazů, týkajících se poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, byl vydán Radou pro vědu, výzkum a invace (dále jen „Rada“) oficiální dokument.


 


Tento dokument vychází  z platného znění zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcího předpisu (nařízení č. 397/2009 Sb.), a dále z průběžných konzultací s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Postup schválilo předsednictvo Rady na svém jednání dne 9. dubna 2010.


 


Hlavním účelem tohoto materiálu je ujasnit interpretaci příslušných ustanovení právních předpisů a sjednotit postup na různých úrovních, tj. u stávajících či potencionálních nových příjemců a u poskytovatelů.


 

Plné znění tohoto materiálu naleznete zde.