S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Poskytování a úhrada zdravotní péče

Vytvořeno: 29. 1. 2020 Poslední aktualizace: 28. 5. 2020

Poskytování a úhrada zdravotní péče českým občanům ve Spojeném království

V souladu s Dohodou o vystoupení, která vstupuje v platnost ke dni 1. února 2020, bude po dobu přechodného období zachována stávající situace, tj. spolupráce bude i nadále probíhat dle pravidel tzv. koordinačních nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí předpis č. 987/2009). V praxi tato skutečnost znamená, že bude platit stávající režim v přeshraničních situacích v průběhu přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Ministerstvo zdravotnictví nicméně doporučuje občanům ČR dlouhodobě pobývajícím na území Spojeného království, aby sledovali informační zdroje ve Spojeném království, a případně požadovali informace po britských úřadech.

Více informací naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

Poskytování a úhrada zdravotní péče britským občanům v ČR

V souladu s Dohodou o vystoupení, která vstoupila v platnost dne 1. února 2020, bude po dobu přechodného období zachována stávající situace, tj. spolupráce bude i nadále probíhat dle pravidel tzv. koordinačních nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí předpis č. 987/2009). V praxi tato skutečnost znamená, že bude platit stávající režim v přeshraničních situacích v průběhu přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Jednotlivé životní situace jsou uvedeny na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.