S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Poskytování a úhrada zdravotní péče

Vytvořeno: 7. 1. 2021 Poslední aktualizace: 12. 1. 2021

V souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím (dále jen „Dohoda“), která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2021, byla upravena i oblast poskytování a úhrady zdravotní péče. Dohoda upravuje danou oblast v rámci problematiky koordinace sociálního zabezpečení. Dosud aplikovatelná tzv. koordinační nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí předpis č. 987/2009) již nebudou nadále použitelná v rámci nastavení bilaterálního vztahu mezi EU a Spojeným královstvím v celém rozsahu.

V obecné části Dohody je stanoveno, že členské státy a Spojené království budou mít právo účtovat si „zdravotní poplatek“ (health fee) podle národní legislativy, a to v souvislosti se žádostí o povolení k pobytu, práci či k bydlišti na území tohoto státu.

Dohoda garantuje právo na poskytnutí zdravotních služeb v rozsahu dle národních předpisů státu bydliště osobám
(a nezaopatřeným rodinným příslušníkům), které jsou pojištěny v systému druhé smluvní strany. Takové osoby mají nárok na věcné dávky i při pobytu na území příslušného státu. Na základě textace Dohody je také možno čerpat nezbytné věcné dávky, a to po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (či jiného nárokového dokladu), jakož i plánované léčení. Dohoda obsahuje i pravidla pro náhradu nákladů mezi institucemi zdravotního pojištění (plná náhrada nákladů za zdravotní služby poskytnuté jménem příslušné instituce, v jakékoliv situaci).

Více informací naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.