Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 8.10.2020 v NCO NZO Brno

Vytvořeno: 1. 9. 2020 Poslední aktualizace: 24. 9. 2020

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) se za účasti pana ministra uskuteční dne 8. 10. 2020 od 10 hodin v NCO NZO v Brně.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 30. 9. 2020 na přihlašovacím odkazu (NCO NZO)