Pokyny VZV MZ k finančnímu vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2009 poskytnutých z programu MZ  „Zdravotnické vzdělávací programy“

Vytvořeno: 8. 1. 2010 Poslední aktualizace: 8. 1. 2010

Pokyny (VZV MZ) a formuláře ke stažení pro finanční vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2009 – dotační program MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ – odbor VZV Zkompletujte vždy vyplněné Tabulku č. 1 (stranu 1+2 viz níže přílohy) a odpovídající tabulku (viz přílohy níže – tabulka č. 2 nebo 3 nebo 4) – Příloha k vyhlášce č. 52/2008 Sb. podle typu příjemce dotace a zašlete na VZV MZ – VZV/4 do 27.1.2010. Obálku označte heslem „Finanční vypořádání – ZVP 2009/VZV/4“

Přílohy