S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pokyny VZV MZ k finančnímu vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2008 – poskytnutých z programu MZ  „Zdravotnické vzdělávací programy“

Vytvořeno: 8. 1. 2009 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Pokyny (VZV MZ) a formuláře ke stažní pro finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu za rok 2008 – dotační program MZ  „Zdravotnické vzdělávací programy“ – odbor VZV

 

Zkompletujte vždy vyplněné Tabulku č. 1 (stranu 1+2 viz přílohy) a odpovídající tabulku (viz přílohy níže – tabulka č. 2,3,4,5,6)  – Příloha k vyhlášce  č. 52/2008 Sb. podle typu příjemce dotace a zašlete na VZV MZ – VZV/3 do 31.1.2009.

 

Obálku označte heslem „Finanční vypořádání – ZVP 2008/VZV/3“

Přílohy