S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Pokyny VZV MZ k finančnímu vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2008 – poskytnutých z programu MZ  „Zdravotnické vzdělávací programy“

Vytvořeno: 8. 1. 2009 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Pokyny (VZV MZ) a formuláře ke stažní pro finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu za rok 2008 – dotační program MZ  „Zdravotnické vzdělávací programy“ – odbor VZV

 

Zkompletujte vždy vyplněné Tabulku č. 1 (stranu 1+2 viz přílohy) a odpovídající tabulku (viz přílohy níže – tabulka č. 2,3,4,5,6)  – Příloha k vyhlášce  č. 52/2008 Sb. podle typu příjemce dotace a zašlete na VZV MZ – VZV/3 do 31.1.2009.

 

Obálku označte heslem „Finanční vypořádání – ZVP 2008/VZV/3“

Přílohy