S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2015 o řešení projektů IGA MZ

Vytvořeno: 2. 12. 2015 Poslední aktualizace: 2. 12. 2015

U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2015, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží všechny skutečnosti, které jsou požadovány v Zadávací dokumentaci a v Pokynech, které jsou přiloženy u tohoto článku.

Podklady pro vypracování Závěrečné zprávy Vám poštou zašlou pracovnice společnosti GraSeS, s.r.o., které Vám zároveň při nejasnostech poskytnou informace na tel. č.: +420 224 942 185 nebo e-mailu: info@grases.cz.

 

Termín odevzdání „Závěrečné zprávy“ do sídla splečnosti GraSeS, s.r.o.:

do 1. února 2016

Přílohy