S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Podpora zdraví v dobrovolnických programech

Vytvořeno: 19. 9. 2022 Poslední aktualizace: 19. 9. 2022

Předkládaný článek s názvem Podpora zdraví v dobrovolnických programech se rozděluje na dvě části. První část představuje a popisuje koncept, vývoj a úspěchy podpory zdraví v mezinárodním kontextu a stručně seznamuje se zdravotní situací v České republice (dále „ČR“), kterou dokumentuje pomocí vybraných indikátorů zdraví a zdravotně relevantních rizikových faktorů. V této souvislosti zmiňuje úspěšné zahraniční zkušenosti s uplatňováním podpory zdraví ve zdravotní politice na národní i regionální úrovni a seznamuje s realizací podpory zdraví v ČR v rámci Národních programů zdraví od 90. let dvacátého století až do současné doby. Cílem této části je seznámit čtenáře se širšími souvislostmi zdraví a možnostmi jeho podpory, což je předpokladem pro porozumění významu a důležitosti podpory zdraví ve společnosti, a tudíž důležitým motivačním prvkem, zvyšujícím ochotu angažovat se v této oblasti. Druhá, navazující část se pak specificky věnuje možnostem realizace podpory zdraví v dobrovolnických programech. Mapuje uplatňování podpory zdraví v dobrovolnictví v zahraničí s důrazem na inspirativní zkušenosti, které byly doposud získány v této oblasti dobrovolnické činnosti.

Text je určen především koordinátorům dobrovolnictví ve zdravotních službách, kteří mají zájem podporu zdraví v nemocnicích, případně i jiných zdravotnických zařízeních, zavádět a rozvíjet. Je zároveň vhodný jako studijní materiál pro dobrovolníky, kteří se budou chtít do této činnosti zapojit. Lze jej také doporučit všem, kteří se podílejí na realizaci dobrovolnických programů v nemocnicích. Oba navazující články by měly přispět k porozumění důvodům, které motivovaly realizační tým Projektu k zavedení této nové programové linie. 

Přílohy