S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Podpora účasti českých subjektů v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje

Vytvořeno: 16. 7. 2015 Poslední aktualizace: 16. 7. 2015

Odbor koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví České republiky ve spolupráci s pověřenými osobami Technologického centra Akademie věd České republiky a Univerzity Palackého v Olomouci připravil úvodní schůzku k založení komunikační sítě.

Dne 30. 6. 2015 se v budově Teoretických ústavů Univerzity Palackého v Olomouci sešli zástupci z České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Jejich záměrem bylo formulovat opatření ke vzniku sítě subjektů z účastnických zemí, usnadňující tvorbu mezinárodních sdružení. Vícečlenná víceoborová mezinárodní sdružení jsou podmínkou účasti v některých programech finanční podpory projektů výzkumu a vývoje z oblasti zdravotnictví.

Účastníci schůzky se shodli na návrhu pravidel spolupráce a harmonogramu dalšího postupu.

Přehled zúčastněných organizací:

  • Česká republika: Ministerstvo zdravotnictví České republiky / Odbor koncepcí a strategií, Národní telemedicínské centrum při Univerzitě Palackého v Olomouci, Technologické centrum AV ČR
  • Maďarsko: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (National Healthcare Service Center)
  • Rakousko: Gesundheit Österreich GmbH
  • Slovensko: Inštitút zdravotnických politík, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia ved

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Odkaz na informaci o projektech podpory vývoje a výzkumu:

http://www.h2020.cz/cs/spolecenske-vyzvy/zdravi-demograficka-zmena-zivotni-pohoda/akce/informacni-den-a-brokerage-event-v-oblasti-zdravi