S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Podpis Memoranda o porozumění pro nové období EHP a Norských fondů na období 2014-2021

Vytvořeno: 20. 4. 2018 Poslední aktualizace: 20. 4. 2018

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

V novém programovém období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty.

V rámci programu zdraví bude alokována částka 14 milionů EUR (cca 378 milionů Kč).
Konkrétní zaměření programu a nastavení výzev bude předmětem vyjednávání v příštích měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory. S ohledem na přípravný a schvalovací proces ze strany donorů je vyhlášení prvních výzev předpokládáno nejdříve v průběhu jara roku 2019.

 

Záznam z tiskové konference z Anežského kláštera

Přílohy