S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Podmínky realizace iniciativ z Fondu pro bilaterální vztahy pro přímo řízené organizace

Vytvořeno: 6. 8. 2019 Poslední aktualizace: 6. 8. 2019

Při realizaci iniciativ z  Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norských fondů 2014 – 2021 jsou přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví povinny řídit se Podmínkami jim určenými, které lze nalézt v příloze. Součástí dokumentu jsou povinnosti, vztahující se k oblastem schvalování žádosti o grant, kontrol, financování, veřejných zakázek.

Přílohy