S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Počet rezidenčních míst pro rok 2010

Vytvořeno: 21. 12. 2009 Poslední aktualizace: 21. 12. 2009

Ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo ze státního rozpočtu částku 500 milionů, a to na spolufinancování specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků formou REZIDENČNÍCH MÍST.
Žádosti o poskytnutí dotace mohou zdravotnická zařízení podávat do 26.2.2010.
Po posouzení formální stránky žádosti vybere ministerstvo na základě návrhu příslušné akreditační komise zdravotnická zařízení, kterým bude poskytnuta dotace na rezidenční místo. Tato zdravotnická zařzení pak vyhlásí výběrové řízení na obsazení rezidenčního místa konkrétním uchazečem specializačního vzdělávání, a to v souladu s vyhláškou č. 189/2009 Sb.
Podrobnější informace, včetně Žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo naleznete v Metodice pro žadatele o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2010.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo úspěšným uchazečům ministerstvo vydá a zveřejní do 30.6.2010

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/1386-metodika-rm-2010.html

Přílohy