S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

PGP – Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze st.rozpočtu a Vyhodnocení přínosu projektu – s termínem předložení do 28.2.2019

Vytvořeno: 15. 1. 2019 Poslední aktualizace: 15. 1. 2019

 

Předložení „Výkazu o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2018“ a předložení „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci Programu grantové podpory v roce 2018“ – s termínem předložení do 28. 2. 2019.

Dovolujeme si upozornit, že z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 vyplývá povinnost zpracovat „Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2018„. Současně vás žádáme o vyhodnocení přínosu projektu, pro který je připraven formulář „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci PGP v roce 2018″.

Výkaz i vyhodnocení přínosu projektu musí být zpracovány samostatně za každý podpořený projekt.

Žádáme Vás o jejich vyplnění a zaslání zpět v listinné podobě v termínu do 28. 2. 2019 na adresu: Oddělení dotačních programů (OKS/2), Ing. Mgr. Jakub Franc, MZ ČR, Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2.

Prosíme, věnujte pozornost při vyplňování nejen číselným údajům, ale i uvedení názvu subjektu, názvu a čísla projektu a dále údajům o zpracovateli.

  

  Přílohy:

– Výkaz o skutečných nákladech a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v PGP (vzor vyplnění),

– Výkaz o skutečných nákladech a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v PGP v roce 2018 (formulář k vyplnění),

– Vyhodnocení přínosu projektu (formulář k vyplnění).

Přílohy