S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznamovací povinnost provozovatele potravinářského podniku

Vytvořeno: 2. 8. 2016 Poslední aktualizace: 2. 8. 2016

V souladu s § 3d odst. 2 zákona č. 110/1997S Sb. je každý  provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh zde uvedené druhy potravin,

povinen takové potraviny oznámit Ministerstvu zdravotnictví.  

Pro účely splnění informační povinnosti slouží informační systém Ministerstva zdravotnictví – Registr oznámených potravin (IS ROP).

Informační systém je přístupný na adrese: http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/ROP.aspx.

Oznámené potraviny, které jsou v souladu s právními požadavky, jsou zveřejněny ve veřejné části IS ROP, kde je možné si ověřit, zda byla splněna oznamovací povinnost.

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/ROP/Potravina.

Přílohy