S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

Vytvořeno: 7. 12. 2009 Poslední aktualizace: 7. 12. 2009

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“


Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa pro rok 2009“. Tyto změny je třeba Ministerstvu zdravotnictví, odboru Vzdělávání a vědy, hlásit prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny_RM 2009“, která je přílohou tohoto článku. Ministerstvo zdravotnictví změny posoudí a vydá stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.


Vyplněný formulář prosím zasílejte na adresu administrátora dotačního programu  – firmu GHS


                                                        Global Health Service, s.r.o.


                                                        Šultysova 728/11


                                                        169 00 Praha 6 – Břevnov

Přílohy