S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

Vytvořeno: 7. 12. 2009 Poslední aktualizace: 7. 12. 2009

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“


Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa pro rok 2009“. Tyto změny je třeba Ministerstvu zdravotnictví, odboru Vzdělávání a vědy, hlásit prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny_RM 2009“, která je přílohou tohoto článku. Ministerstvo zdravotnictví změny posoudí a vydá stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.


Vyplněný formulář prosím zasílejte na adresu administrátora dotačního programu  – firmu GHS


                                                        Global Health Service, s.r.o.


                                                        Šultysova 728/11


                                                        169 00 Praha 6 – Břevnov

Přílohy