S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o výsledku výběru sub-projektů předložených do výzvy pro malá grantová schémata v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Vytvořeno: 3. 8. 2015 Poslední aktualizace: 3. 8. 2015

Ve dnech 23. 2. a 25. 2. 2015 proběhla jednání Hodnotící komise pro výběr sub-projektů v rámci výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro malá grantová schémata do aktivity I. Psychiatrická péče a do aktivity II. Péče o děti Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Hodnotící komisi bylo v aktivitě I. Psychiatrická péče předloženo 53 Žádostí, které v rámci expertního hodnocení získaly více než 60 ze 100 možných bodů. Hodnotící komise doporučila k financování 49 sub-projektů, 4 sub-projekty nedoporučila k financování. V aktivitě II. Péče o děti bylo Hodnotící komisi předloženo 19 Žádostí, které v rámci expertního hodnocení získaly více než 60 ze 100 možných bodů. Hodnotící komise doporučila k financování 14 sub-projektů, 5 sub-projektů nedoporučila k financování. Celkový počet sub-projektů doporučených Hodnotící komisí byl 63.

Sub-projekty doporučené Hodnotící komisí k financování byly schváleny rovněž poradou vedení Ministerstva zdravotnictví.

Seznam doporučených sub-projektů je uveden v přílohách č. 1 (Aktivita I.) a č. 2 (Aktivita II.).

Přílohy