S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o vydání klasifikačního systému CZ-DRG, verze 1.0 ve sdělení Českého statistického úřadu

Vytvořeno: 22. 8. 2018 Poslední aktualizace: 22. 8. 2018

Dne 31. července 2018 vydal Český statistický úřad (ČSÚ) Sdělení č. 159/2018 Sb. o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG s účinností od 1. září 2018. Plný text sdělení ČSÚ je přílohou tohoto oznámení.

Vydání tohoto Sdělení ČSÚ je dalším krokem v procesu vývoje a implementace nového klasifikačního systému CZ-DRG tak, aby mohl být následně po jeho dokončení a verifikaci jeho parametrů oficiálně využíván jako nový klasifikační, potažmo úhradový mechanismus.

Vývoj a verifikace CZ-DRG dále probíhá dle původního plánu a tudíž toto sdělení ČSÚ nemá v tomto okamžiku žádný okamžitý vliv na způsob vykazování zdravotních služeb v roce 2018, a to ani v rámci sítě referenčních nemocnic projektu DRG Restart. Rovněž i v roce 2019 bude nadále využíván platný klasifikační systém IR-DRG.

Podrobnější informace a metodické materiály budou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v průběhu září 2018 a zástupci referenčních nemocnic projektu DRG Restart o nich budou vždy neprodleně průběžně informováni.

V následujícím období budou zveřejňovány následující metodické materiály:           

  • k 31. 8. 2018 Koncepce implementace CZ-DRG s harmonogramem schváleným vedením MZ ČR, doplněná o relevantní metodické materiály, zejména:
    • Metodika referenčního kódování markerů CZ-DRG  v rámci metodik kódování platného systému IR-DRG
    • Připravený kurz pro kódery nemocnic akutní lůžkové péče, včetně harmonogramu a termínů otevřených k registraci účastníků
  • k 15. 9. 2018 Platné metodiky IR-DRG pro rok 2019 po ukončení standardního připomínkového řízení, a to včetně nově zařazených markerů CZ-DRG.
  • Dokumentace k SW nástrojům systému CZ-DRG, verze 1.0, pre-grouper a grouper CZ-DRG, a nastavení systému jejich bezplatné distribuce, včetně licenčních podmínek.  

 

Přílohy