S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o ukončení procesu výběru sub-projektů předložených do výzvy č. 3 a schválení sub-projektů z výzvy č. 1 a výzvy č. 3 k dodatečnému financování

Vytvořeno: 3. 2. 2016 Poslední aktualizace: 3. 2. 2016

Dne 16. 6. 2015 proběhlo jednání Hodnotící komise pro výběr sub-projektů v rámci výzvy č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví.

Hodnotící komisi bylo předloženo 19 Žádostí, které v rámci expertního hodnocení získaly více než 70 ze 100 možných bodů. Hodnotící komise doporučila k financování 13 sub-projektů, 6 sub-projektů bylo doporučeno mezi náhradní sub-projekty.

Sub-projekty doporučené Hodnotící komisí k financování byly schváleny rovněž poradou vedení Ministerstva zdravotnictví.

Seznam doporučených a náhradních sub-projektů je uveden v příloze č. 1.

S ohledem na úsporu finančních prostředků a změnu kurzu CZK/CHL byla ze strany Ministerstva financí schválena změna, která umožnila uvolnit finanční prostředky na podporu náhradních sub-projektů z výzvy č. 3 a rovněž na podporu dvou investičních sub-projektů schválených ve výzvě č. 1 v rámci Aktivity I.

Seznam dodatečně doporučených sub-projektů je uveden v příloze č. 2.

Přílohy